bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1968. Gallringsbara

Bredsättra kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Samtliga flyttningsanmälningar, bostadsanmälningar och anmälningar om adressändring har gallrats ut år 1997. Övriga handlingar: 20 år.

Serien avslutad 1991-06-30.