bild
Serie

Skrivelser och resolutioner.

Attmars kyrkoarkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1593Avskrift (ca 1593) av brev från ärkebiskop Nils Ragnvaldsson 1440-14/2, översättning
från latinskt orginalbrev (se Algot Hellbom: Medelpads äldre urkunder sid 81 f).
Se P I:1
 
- [H0002]1667, 16681667-24/9 1668-20/2.
Skrivelser från landshövding Sparre.
Se P I:1
 
11830 – 1970Upplästa kungörelser. 
- [H0003]18441844-24/5.
Kungl. brev ang nyläsarna.
Se L I d:1.
 
- [H0004]18451845-31/12.
Länsstyrelsens utslag "i anledning av den undersökning, som vid Njurunda Härads Rätt
blifvit anställd i afseende på åtgärder till Laxynglets fredande och
Laxfiskets upphjelpande i Njurunda Elf".
Se K I:5.
.
 
- [H0005]1856Kungörelse ang visitation.
Se L I d:2
 
- [H0006]18591859-8/4.
Kungl brev ang komministerboställe i Specksta.
Se L I d:1.
 
- [H0007]1884,1885Länsstyrelsens utslag i mål mellan Attmars kyrkokassa och W Thelberg i Vattjom m fl.
Se L I d:1.
 
21898 – 1922Diarium över avsända och inkomna skrivelser, 1898-1917.
Diarium vid Attmars pastorsexpedition, 1920-1922.
 
31894 – 1982Utsaga från Domkapitlet, 1894-1963.
Om kungaådran i Ljungan, 1898-1899.
Utslag rörande flottning i Ljungan med flera vattendrag, 1902-1932.
Protokoll från lokala myndigheter, 1933-1963.
Skrivelser från stiftsnämnd och stiftsjägmästare, 1933-1963.
Arbetsordning, 1934 och 1959.
Tjänstgöringsföreskrifter år 1974 och 1982 för prästerskapet.
Skrivelser från Riksbyrån, 1946-1961.
 
41942 – 1953Anslag om kungörelser. 
51953 – 1986Anslag om kungörelser och tillkännagivande av protokollsjustering, 1953-1977.
Brev, 1963-1986.
 
61966 – 1986Skrivelser från Riksskatteverket (RSV).