Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Länstrafikledarens diarium

Länsstyrelsen i Gotlands län, Landskansliets arkiv

Handlingar till diarier återfinnes i serie D XVI

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11945 – 1949Kapsel. Omfattar diariegrupp I 1945-1948, II 1945-1949, III 1945-1946 samt fragment (odat). Häri även lamdsfogdens diarium ang tjänstetillsättnings- och utlänningsärenden 1948-1952