Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

HANDLINGAR RÖRANDE KIOSKHANDEL

UMEÅ STAD. STADSFULLMÄKTIGE

Avser handlingar rörande "...yttranden i ärenden rörande tillstånd till annan affärstid än den vanliga, dels ock disposition av gatumark för bedrivande av viss försäljning..." enligt stadsfullmäktiges beslut 1949-02-18 (§ 43).


 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [00005]1949 – 1964

Med diarium över inkomna ärenden rörande kioskhandel m m (Diarium H) 1949-1963. Ingår i F 1:1.