Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991 06 30

Falköpings landsförsamlings arkiv

Serien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5.