bild
Serie

Handlingar ang. kyrkan.

Attmars kyrkoarkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]16671667 30/8.
Kungl. Maj:ts utslag ang. bidrag till klockgjutning i Attmar.
Se K I:1.
 
- [H0002]16981698 15/1.
"En kortt och Sanferdigh berättelse om Kyrkio Arbettet".
Se K I:1.
 
- [H0003]1707Förteckning över byggnadsmaterial till koret.
Se P I:1.
 
- [H0004]1752 – 17561752, 1756.
Bänklängd.
Se L I c:2.
 
- [H0005]1752 – 17691752, 1763, 1769.
Bänklängd.
Se P I:1.
 
- [H0006]17631763 9/4.
Byggnadskontrakt med kyrkobyggmästare Daniel Hagman ang. sakristia.
Se P I:1.
 
- [H0007]1763Handlingar rörande Attmars kyrkas invigning.
Se P I:1.
 
- [H0008]1778Kostnadsförslag för restaurering av Attmars kyrka.
Se L I c:1.
 
11889 – 1965Handlingar angående försäkringar av kyrka, prästgård, sockenstuga, kyrkstall och löneboställets hus, 1889-1965.
 
21923 – 1965Övriga handlingar angående kyrka;
Handlingar angående värmeanläggning. Skrivelse angående vitkalkning av innerväggar och valv. Handlingar angående arbetsbeskrivning och ritning til nya bänkar. Kontrakt för elvärme.
Kungl. Maj:ts utslag angående taktäckning. Elektrisk klockringing. Apparatur för hörselskadade. Åskledare till kyrka och klockstapel.
Tak över runsten. Reparation av kyrktak, gravkapell och sockenstuga. Stadga för Härnösands stifts pastoratsförbund.
 
31948 – 1951Handlingar angående kyrkorestaurering. 
41948 – 1998Handlingar angående kyrkorestaurering, 1948-1949.
Fasadrenovering, 1989.
Invändig restaurering, 1992-1994.
Anticimex, inspektions- och saneringsavtal, 1994-1998.
 
51994 – 1997Översyn kyrkklockor och ringningsanläggningar, 1994.
Relationshandlingar elanläggning, 1995.
Invändig restaurering, teknisk dokumentation,1995.
Ljudanläggning, 1995.
Ombyggnad kyrkan, 1997.