Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående fonder, donationer och gåvor

Stockholms domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

Se även serien G II (diarieplansnummer 12).

Fr.o.m. 1998 är alla fondhandlingar kvar i Domkyrkoförsamlingen.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11988 – 1990Guthermuthska Stipendiefonden. Handlingar rörande ägarbyte av fastigheten Harpan 20 1988-1989, protokoll (kopior) från Teologiska fakultetens stipendiekommitté 1989-1990, kuratorernas protokoll 1989, ansökningshandlingar 1989-1990. 
21989 – 1991Klara fonddelegerades protokoll 1989-1990, ansökningshandlingar 1989-1990, övriga handlingar 1990-991.

Ansökningshandlingarna sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen 31:15.
 
31989 – 1994Stiftelserna Storkyrkohemmet och S:t Nikolaihemmet, protokoll med handlingar 1989-1994. Stiftelsen Nikolaigården, protokoll 1989-1994. Storkyrkoförsamlingens hjälpkassa, protokoll 1990. Storkyrkoförsamlingens förening för skollovskolonier, protokoll 1992, diverse handlingar 1990-1993. Permutation av Storkyrkoförsamlingens fonder 1990. Donationsbok för Storkyrkoförsamlingens sociala samfond, övriga fonder 1990. 
41989 – 1997Stiftelsen S:t Jakobs hem för gamla, protokoll (kopior) 1990-1997 med luckor. Jakobs fonddelegerade, protokoll (delvis kopior) 1989-1997 med luckor, myndighetskontakter rörande Jakobs fonder och stiftelser 1991-1997.

Handlingar rörande: Gunnel Nilssons fond 1994, Georg Båvstrand och Gundhild Nermarks dödsbo 1989, Karellska pensionsfonden och Brita Nibells minnesfond 1995 (med äldre handlingar som bilagor).
 
51991 – 1992Guthermuthska Stipendiefonden. Protokoll (kopior) från Uppsala teologiska fakultets stipendiekommitté, ansökningshandlingar. 
61993 – 1994Guthermuthska Stipendiefonden. Protokoll (kopior) från Uppsala teologiska fakultets stipendiekommitté, ansökningshandlingar. 
71995 – 1996Guthermuthska Stipendiefonden. Protokoll (kopior) från Uppsala teologiska fakultets stipendiekommitté, ansökningshandlingar. 
81997Guthermuthska Stipendiefonden. Protokoll (kopior) från Uppsala teologiska fakultets stipendiekommitté, ansökningshandlingar.