Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar - Kyrkogård och gravkapell

Åsele kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11911 – 1979Avvägningsprofiler för planering för en del av tillökningen av kyrkogården, förslag till ordnande av kyrkogården samt plan (3 st) 1911.
Förslag till utvidgning av kyrkogården (7 st) 1940-1941.
Åsele kyrkogård. Utbyggnad, situationsplan samt markundersökning (0 st) 1962. Se även O VI d:3-4.
Åsele kyrkogård och Västra kyrkogården. Gravkarta (8 st) 1972-1986. Se även O VI d:4.
Åsele kyrkogård. Situationsplan, solur och mur (3 st) Odat. Se även O VI d:3.
Åsele gravkapell och ekonomibyggnad. Skiss, interiör kapellsal, skärm, fönster, kors, snickeridetaljer, vägg, dörr. tak, lister, grund, föreskrifter, sektioner, sakristia, entré, markplanering, plan, fasad, balkar, pelare, golv, fontän och planteringslåda, armatur, altare, knäfallspall, kapphylla samt förteckning (50 st) 1978-1979.
Info/
 
Se: SE/HLA/1010242/O VI d/41962Åsele kyrkogård utbyggnad. Situationsplan samt markundersökning
Info/
 
Se: SE/HLA/1010242/O VI d/41963Åsele kyrkogård. Utbyggnad, arbets- och planteringsplan
Info/
 
Se: SE/HLA/1010242/O VI d/41973Åsele kyrkojord. Karta jordområde
Info/
 
Se: SE/HLA/1010242/O VI d/31979Åsele gravkapell. Stol och bänk i kapellet
Info/