Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kyrkostämmans protokoll

Edsele kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11863 – 1885Kapsel
Lev 17/1979.
Innehåller:
Kyrkostämmans protokoll avseende
Ramsele 1877-1879, 1881, 1885

Inneh. även:
Längd över nattvardsungdom 1875-1890
Kyrkorådets protokoll 1876
Skolrådets protokoll 1876
Protokoll från kyrkobyggnads-
direktions- och pastorsbyggnads-
skyldige skattemäns sammanträde
1876-1881
Utdrag ur sockenstämmoprotokoll
1797, 1830-1868
Register till kyrkostämmor 1869-1885
Skrivelse ang skolgång 1883
Kyrkorådets protokoll 1852-1889
spr år med protokoll från kyrko- byggnadsdirektionssammanträde
1875, 1877
Uppbördslängd från nattvardsgång
1789-1790
Historik över Edsele kyrka samt avskrifter av handlingar avseende kyrkobyggnaden
Skrivelse ang förvaltning av kyrkofonder 1916
Handling ang lärarlön 1916
Domboksutdrag ang skuldfordran 1883
Handlingar ang fastigheten Grundtjern no 1 Edsele 1883-1884
Prästeståndets änke- och pupillkassa 1916-1923
 
- [H0001]1872 – 1881Gemensam kyrkostämma med Edsele
och Ramsele
Anm.: Spr år
Se Ramsele K I: 2
 
- [H0002]1881 – 1898Protokoll vid gemensam kyrkostämma med Ramsele och Edsele
Se Ramsele K II a: 1
 
21885 – 1899Inb
Lev 17/1979