bild
Serie

Skolrådets handlingar

Hammarö kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11886 – 1930Resolutioner, kontrakt, reglementen och övriga handl. ang. rörande skolbyggenader och lärarbostäder inom Hammarö. 
21862 – 1928Trycksaker 1862-1866. Reglementen 1881,1901. Inspektionsjournal 1882-1884. Uppg. om folkundervisningen 1886, 1993-1914. Läroplaner 1890,1901,1923. 
31881 – 1930Ansökan om stadsbidrag. 
41881 – 1915Undervisningsstatistik. 
51895 – 1931Undervisningsstatistik, spridda år. Uppg. till folkunderviningskommittén 1909. Protokoll förda vid föräldramöten 1920. 
61901 – 1931Läraransökningar. 
71916 – 1930Undervisningsstatistik. 
81918 – 1931Rev.berättelser. Entreprenadskont. Arbetsbeskrivningar och handl. ang. byggnation och lärartjänster.