Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga handlingar angående näringsliv och ekonomi

Länsstyrelsen i Gotlands län, Landskansliets arkiv

Serien är kapslad

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1799 – 1814Handlingar angående salpetersjuderi.
Omnämnda i arkivliggaren 1905 som volym D II: 19-25. Sedermera sannolikt inordnade i landskontorets motsvarande serie (se G I d)
 
11807Instrument över skogsbesiktning av länet 
21847 – 1863Ansökningshandlingar angående tillstånd för näringsidkare och hantverkare 
31885 – 1941Innehåller följande faskiklar:
1) Handlingar angående mjältbrandsepidemi 1885
2) Handlingar angående fiske, bl a stadgar för Vitvärs och Lickershamns fiskelägen, 1885-1888
3) Kvittenser från fiskeritillsyningsmän 1891-1894
4) Skörderapporter från kronofogdarna 1903-1912
5) Räkenskaper för landstingets anslag till fiskerförsäkringsutredningen 1914-1916
6) Instrument vid besiktning av torvförekomst m m i Holmmyr, Lina myr, Mästermyr och Storemyr 1918 7) Avskrift av protokoll från kammarkollegiets representants sammanträden med gotländska fiskare rörande fiskerätteförhållandena 1920
8) Handlingar angående skog 1926, 1932-1935
9) Handlingar angående Hellvi sockens magasinskassa 1931-1932
10) Handlingar angående hushållningssällskapet 1931-1941
 
41887 – 1919Deponerade värdehandlingar angående fastigheter m m 
51904 – 1949Handlingar angående försäkringsbolag.
Motsvarande liggare se C VIII: 4
 
61907 – 1932Deponerade värdehandlingar angående fastigheter 
71936 – 1952Handlingar angående sparbankar (diverse samt Alskog-Hangvar) 
81936 – 1952Handlingar angående sparbanker (Hejnum-Östergarn) 
- [H0002]1940 – 1941Ingår i A XI: 3. Protokoll inför länsstyrelsen vid förhandlingar beträffande lunchstäningstider, med handlingar