Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Protokoll över polisförhör

Länsmannens i Sävars distrikt arkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11857 – 1915Innehåller även redovisning över auktioner å fastigheter och hemman 1868-1876.
Entreprenad över auktioner å postskjutsar 1874.
Protokoll över syner och besiktningar 1869-1883.
Redovisning över arbetslöner och skjutsersättning 1869-1884.
Försålt virke och skogseffekter 1869-1879.
Redovisning av saköresmedel 1869-1884.
Protestprotokoll (olika slags) 1871-1884.
Protokoll över kvarstad m m 1871-1882.
Protokoll över bro- och vägsyner 1869,1874, 1877-1880.
Protokoll över lax- och sikfisken 1873.
Redovisning å restförda utskylder 1869-1884.
Uppgifter rörande utdikningar 1878.
Uppgifter å hemman som erhållit lånemedel och anslag för frostländighet 1879, 1884.
Protokoll över utmätningsförrättningar 1909.