Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor

Ovansjö kyrkoarkiv

I kart och ritningsarkiv

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11691 – 1949Geometriska kartor över prästbordets skogsmarker (2 st), 1691.
Utdrag av charta öfver Ovansjö sockens prästbords ägor, 1701.
Geometriska kartor över prästbordet (2 st), 1702.
Charta öfver Ovansjö kyrkojord, 1702.
Charta öfver åkern till pastorsgården i Ovansjö socken, 1828.
Karta öfver kyrkohemmanet inom Åsens by uti Ovansjö socken, 1842.
Karta öfver Gefle stad och förstaden Strömsbro, 1870.
Karta öfver utmarken till Ovansjö kyrkoherdeboställe, 1874-76.
Karta öfver skogsmarken till Ovansjö kyrkohemman, 1888.
Sammandragskarta öfver utmarkerna till kyrkoherdeboställena Ovansjö, Högbo och Järbo, 1898.
Karta öfver det område som afsatts till tomt med trädgård för Ovansjö prestgård, 1914.
Karta över 4 tomtplatser föreslagna att inlösas från Ecklesiastiska bostället Prästbordet 1:2, 1928.
Karta över en del av ägorna till fastigheten Prästbordet 1:2, 1929.
Karta över gårdar i Forsbodatrakten samt förteckning över ägare till gårdarna, 1943.
Karta över del av fastigheten Prästbordet 1:3 i Ovansjö socken, 1947.
Församlingens bostadsbygge, 1949.
 
21737Karta över Kungsgården och Prästbordets samfällda skog. Rullad. 
31757 – 1758Karta över Åsens by. Rullad. 
41789Karta över Kungsgårdens hemägor. Rullad. 
51853Karta över rågången mellan Svärdsjö och Ovansjö socknar. Rullad. 
61859Historisk karta över Palestina tecknad av J.T. Assheton Philadelphia och utgifven av P. Palmqvists förlag i Stockholm 1859. Rullad. 
71919 – 1920Förslag till stadsplan för Storviks municipalsamhälle. Rullad. 
81931Karta över Sätra by. Rullad. 
91936Karta över Uppsala ärkestift, södra delen. Rullad. 
101940Karta över Gästrikland utgiven av Gävlebygdens turistförening. Rullad. 
111947Karta över Storviks Sulfit AB, vatten och avlopp. Rullad. 
121950 – 1951Karta över Kungsgårdens kyrksamhälle. Rullad. 
131952 – 1985Karta över Hammarby allmänning.
Karta över Gästrikland med plan över Söderhamn.
Karta över Gästrike Hammarby brukssamhälle, 1952-1953.
Kartor över Uppsala ärkestift (2 st), 1952.
Ekonomiska kartor över Gävleborgs län (2 st), 1954.
Topografiska kartor över Gävle och Storvik (2 st), 1957.
Karta över befolkningens fördelning i Gävleborgs län 1960.
Kartor över ägoutbyte berörande fastigheterna Backberg 1:2, Prästbordet 1:3, 3:1 och 1:4 samt samf.mark under Backbergs by och Prästbordet nr 1 (2 st), 1968.
Karta över Sandvikens kommun, 1971.
Karta över kvarteret Rådhuset i trakten Storvik, 1982.
Fastighetsregleringskarta berörande Rådhuset 2-9 och Storvik 12:90, 15:35 -36 och 15:38, 1985.
Översiktskartor över Sandvikens kommun (9 st), 1985.
 
141970 – 1972Karta över Gävleborgs län, befolkningens fördelning 1970. Rullad. 
15odat.Karta över Kungsgården. Rullad.