Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Rogsta kyrkoarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11687 – 1867Kapsel
Uddemantallskassans räkenskaper
och verifikationer
Lev 67/1969
 
21688 – 1869Kapsel
Handlingar rör. uddemantalskassan Lev 67/1969
Anm.: Inneh. domstolsutdrag, länsstyrelseresolutioner, brev m.m.
 
31747Band i kapsel
Rogstada, Literis ac Meritis
... Illustrata
Lev. 72/1968
Anm.: Biografiska uppgifter om lärde och förtjänte män från Rogstad och
Ilsbo, författad av rektor Petrus Frodlin. Framställningen kompletterad
till
mitten av 1800-talet.
 
41768 – 1865Kapsel
Handlingar
Lev. 65/1968
Anm.: Ang. skutsning 1768-1821
spr. år, minnesanteckning 1781
(ur äldre lev.), lantvärnshand-
lingar 1808, kronotiondelängder
1816, 1839, handlingar ang. ut-
dikning av Nordstamyren 1837-1865
spr. år.
 
51797 – 1841Kapsel
Skifteshandlingar
Lev. 65/1968
 
- [H0001]18071807-04-06
Protokoll med storskifteslaget
Se K I: 1
 
- [H0002]1833 – 1834Handlingar ang. väghållning o. vägarbete u.å.
Se K I: 2
 
- [H0004]1863 – 18671863-1867-02-24
Kommunalstämmans protokoll
Se K I: 5
 
- [H0003]1863 odatHandlingar till fattigvårdsstyrelsen
Se O II: 3
 
- [H0005]1865 – 1867Verifikationer till kommunala räkenskaper Se L I c: 3 
- [H0006]1868Bidrag till Sveriges officiella
statistisk (jordbruk o. boskapsskötsel)
Se L I c: 3
 
- [H0007]1880 – 1882Handlingar till Rogsta förlikningsdomstol
Se O II: 3
 
61881 – 1885Protokolllsbok för Rogsta förlikningsdomstol
Lev. 2/1974
 
- [H0008]1881 – 1887Förteckning på insättare i livränte- o.
kapitalförsäkrings-
anstalten i Gävleborgs län
Se O II: 3