bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Ny kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11807 – 1827Fattigdirektionens protokoll. Märkt K V: 1. 
21828 – 1849Fattigdirektionens protokoll. Märkt K V: 2. 
Se: SE/VA/13406/K I/21850 – 1853Sundhetsnämndens i Arvika pastorat protokoll 1850, kommittéförslag till reglemente för fattigvården 1853. 
Se: SE/VA/13406/K I/31850 – 1858Fattigdirektionens protokoll. 
Se: SE/VA/13011/K I/71850 – 1860Sundhetsnämndens protokoll 1850, taxeringskommitténs protokoll 1860. 
31858 – 1870Band i bunt. Fattigvårdsdirektionens prot. Märkt K V: 3. 
Se: SE/VA/13406/K II a/11884 – 1890Kyrkobyggnadsstyrelsens protokoll.