bild
Arkiv

Sidnerska släktarkivet


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/3010115
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Tm1VqRGOgKzHy6sTbysZyD
ExtraIDA:94a
Omfång
2,9 Hyllmeter  (-)
Datering
17611971(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareLandsarkivet
VillkorsanmArkivet är fritt tillgängligt för forskning enligt avtal 2002-11-18. Landsarkivets personal äger dock rätt att bedöma inskränkning av tillgänglighet på material yngre än 70 år.
Arkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Reversal: Lev. nr. 1/2008 (pdf)
Reversal: Lev. nr 2011:071 (pdf)
Reversal: Lev. nr 199/1995 (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): F I:38/1982
ArkivinstitutionRiksarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 46)
Arkivbildare/upphov
Sidner (släkten) (1788)
Kategori: Person (släkt). Släkter

Innehåll

Inledning (äldre form)Sidnerska släktarkivet

1981-06-07 deponerade företrädare för Släktunderstödsföreningen Anders Sidners släktingar rubricerade arkiv vid en ceremoni i landsarkivet. Bestånden hade dessförinnan ordnats och förtecknats enligt fackmässiga principer av arkivarien Bergljot Krohn Bucht. Arbetet har senare granskats i landsarkivet.

Sidnerska släktarkivet äger ur västernorrländsk synpunkt stort person- och lokalhistoriskt värde. Sidnerättlingarnas kulturella och politiska engagemang har emellertid även avsatt material av mer allmänt intresse, särskilt på det musikhistoriska fältet. Bergljot Krohn Bucht har presenterat arkivet i en artikel för Arkiv i Norrland 3, 1982. Ytterligare litteratur finner man i Sidnerska släktarkivet, vol. I:1.

Anders Sidner (1788-1852) föddes i Sidensjö, Västernorrlands län. Han var verksam som kyrkoherde i Grundsunda församling, Västernorrlands län, och gjorde sig känd för sin musikalitet.

Källa:
Bygdén, L, Grundsunda herdaminne
Se även "1897 ett familjeepos" av Karl-Erik Norrman, 2019, om Anders Sidners dotter Ester, g. Gadelius

- - - - -

Sidnerska släktarkivet

Förord
Släktarkivet omfattar handlingar och minnen som berör prosten Anders Sidner (1788-1852), dennes son, konsistorienotarien Anders Sidner d v (1815-1869), samt dennes barn och ättlingar.

Vid släktföreningens bildande 1921 levde sex av den yngres barn och vårdande av släktminnen visade sig bli ett förenande band. Initiativtagaren Viktor Sidner upprättade under tjugotalet en förteckning över "archivalia" i 24 punkter som visar vad man då hade förvarat. I anslutning till släktmedlemmars död har samlingar av brev och handlingar kommit i dagen. Vid släktföreningens 50-årsjubileum och under slutet av 1970-talet uppmanades ättlingarna att ånyo gå igenom sina samlingar för att ett så fullständigt arkiv som möjligt skulle komma till stånd. Vid föreningsmötet 1978-06-03 beslöts att "...släktarkivet skall förvaras i Härnösands landsarkiv..." (§ 12).

Brev och personliga handlingar har tidigare legat till grund för krönikor, artiklar, släktminnen och två kulturhistoriska romaner utarbetade av Sidner-ättlingar och i urval ingående i detta arkiv.

Släktarkivets ordnande och förtecknande har skett i samarbete med landsarkivet i Härnösand. Vid förteckningens utarbetande omfattar arkivet ca 1 300 brev varav 1 000 inom familjen. Ett avtal med J A Josephsons familj har troligen gjorts, då dennes brev till skilda medlemmar av släkten Sidner icke har stannat i familjen, utan finns i Josephsonfamiljen samlingar. Sidnerfamiljens brev till J A Josephson tillhör däremot Sidnerska släktarkivet och återfinns i brevsamlingens specialserie (tillsammans med kopior av motsvarande Josephsonbrev).

Stockholm den 9 april 1981
Bergljot Krohn Bucht

Ämnesord

Ämnesord, ort
Västernorrlands län
Ämnesord, sak
Kyrkoherdar (Svenska ämnesord)
Släkter (Svenska ämnesord)

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionJa

Kontroll

Om postens upprättandeBeståndet avser lev. nr 71/1981, 199/1995, 1/2008, 2011:071 och 2016:052.
Senast ändrad2023-03-07 13:01:31