bild
Serie

[Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg (UD 2001:03)]

Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg (UD 2001:03)

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
12001 – 2003Administrativa handlingar.
PM över forskningsfrågor
Kallelser och protokoll.
Eliassons föredrag vid presskonferens 2003-03-04.
Inkommande diarium med handlingar.
 
22001 – 2003Utgående diarium med handlingar.
Avtal och projektbeskrivningar.
Beslut.
Forskningsrapporter:
Paul Levine: Den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg.
Olof Kronvall: Östen Undéns sovjetsyn och sovjetpolitik 1945-1962.
Kent Zetterberg: Några linjer i Östen Undéns syn på det internationella systemet och den internationella politiken 1919-1965.
Ulf Larsson: Raoul Wallenberg i Tage Erlanders dagböcker 1945-1952.
Lars Ulfving: Den svenska underrättelsetjänstens befattning med ärendet Raoul Wallenberg.
Ulf Larsson: Raoul Wallenberg i Tage Erlanders opublicerade dagböcker.
Magnus Petersson: Svensk-sovjeteiska säkerhetspolitiska relationer 1945-1960.
 
31944Kopior av dokument ur UD:s arkiv. 
41945Kopior av dokument ur UD:s arkiv januari - juli 1945. 
51945Kopior av dokument ur UD:s arkiv juli - december 1945. 
61946 – 1947Kopior av dokument ur UD:s arkiv. 
71948 – 1952Kopior av dokument ur UD:s arkiv. 
81952 – 1956Kopior av dokument ur UD:s arkiv. 
91956 – 1960Kopior av dokument ur UD:s arkiv. 
10u.å.Kopior av dokument ur UD:s arkiv. (Material för Magnus Peterssons rapport till utredningen): 
11u.å.Kopior av dokument ur UD:s arkiv. (Material för Magnus Peterssons rapport till utredningen). 
12u.å.Kopior av dokument ur UD:s arkiv. (Material för Magnus Peterssons rapport till utredningen). 
13u.å.Utdrag ur UD:s kalender.
Baltiska och ryska flyktingar.
Utrikesnämnden.
Svenskar i Sovjetunionen.
Kopior av telegram ur UD:s arkiv.
 
14u.å.Dokument ur Östen Undéns resp Valdemar Langlets samlingar.
 
15u.å.Arkivförteckningar.
Dokument ur Raoul Wallenberg-föreningens arkiv.
Raoul Wallenberg-projektets arkiv.
Dokument ur ryska arkiv.
Dokument ur SEB:s coh SÄPO:s arkiv.
Dokument ur VENONA.
 
16u.åRaoul Wallenbergs verksamhet i Ungern.
Uppgifter ang. Raoul Wallenbergs fångenskap.
Harald Feller och Max Meier.
 
17u.å.UD:s dokumentsamling över handlingar ur f.d. sovjetiska arkiv. 
18u.å.Margareta Bauers minnesanteckningar.
Susanne Bergers rapporter.
Utdrag ur Grafströms och Petris dagböcker.
Maskinens och Kaplans rapport.
Susan L. Mesinais rapport.
PM av Jan Lundvik.
Pressmeddelande av svensk-ryska arbetsgruppen.
Ryska arbetsgruppens rapport.
PM av Krister Wahlbäck.
 
19u.å.Artiklar ang. Raoul Wallenberg.
Presssuppgifter.
 
20u.å.Ljudband, videoband, CD från volym 1. Förvaras särskilt.
Bok: Svenska diplomatprofiler under 1900-talet. Red. Gunnar Artéus och Leif Leifland förd till Riksarkivets bibliotek.