För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Valbo kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11748 – 1853Handlingar
Inneh bl a:
Handlingar rör boställen 1748-1850
Handlingar rör kyrkans och kyrkomurens reparation 1801-1853, odat
Bänkdelningslängder 1805-1834
Brandförsäkringshandlingar 1811-1824
Handl. rör kyrkklockorna 1824-1825
Handl rör tornbyggnaden 1825
Handl rör tornuret 1826
 
- [H0001]1824Projekt till ny tornbetäckning å Valbo kyrka, ritning av J
E Lundin
Se kartsamlingen
 
21888 – 1964Handlingar angående Valbo kyrka. Häri bland annat ritning elvärme Valbo kyrka 1941
Beskrivning av nybyggnad av klockstapel 1957
 
- [H0002]1843 – 18651843, 1853, 1865
Bänkdelningslängd
Se O II: 1
 
31945 – 1957Handlingar angående Valbo kyrkas restaurering. Bland annat förslag klockstapel, grundförstärkning med ritningar. 
41955 – 1956Handlingar angående Valbo kyrkas restaurering. Bland annat värmeinstallation, elbelysning samt orgelombyggnad. 
51955 – 1956Handlingar angående Valbo kyrkas restaurering. Bland annat grundförstärkningsarbete med ritningar, yttertak. 
61930 – 1965Förslag restaurering av Forsbacka kapell 1930. Handlingar angående Forsbacka nya kyrka 1964-1965. Förstärkning valven, putsning fasad, grundundersökningar, ritningar takstolar. 
71964 – 1965Handlingar angående Forsbacka nya kyrka. Entreprenadskontrakt med ritningar. 
81964 – 1965Handlingar angående Forsbacka nya kyrka. Elinstallationer, entreprenadskontrakt med ritningar. 
91964 – 1965Handlingar angående Forsbacka nya kyrka. 
101960 – 1973Stiftelsen Forsbacka kyrka stadgar, protokoll 1960-1973, verksamhetsberättelser stiftelsen Forsbacka kyrka 1961-1972, inbjudningskort med mera till invigningen av Forsbacka nya kyrka 1966.