bild
Serie

Gravböcker

Västra Stenby kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1Odat.Kartong. Gravbok, lösblad, kvarteren Muren, Nya och Minneslund, gravsättningar 1800-tal 1990-tal.
Gravregister för Västra Stenby kyrkogård, kvarteren Muren, Södra, Nya och Norra samt Donationsgravar, upprättad 1981.

Med förteckningar över gravplatser enligt 1968 års gravkarta. Förteckning över utgångna gravrätter 1970-tal-1980-tal med flera förteckningar över lösta gravplatser mm.
 
21909 – 1999Kartong. Gravbok, lösblad, kvarter Norra, gravsättningar 1909-1998, ordnad efter gravnummer.
Gravbok, lösblad, kvarter Södra, gravsättningar 1912-1999, ordnad efter gravnummer.