Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen

Gunnarskogs kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13170/O II/11831Resolution ang. besvär över klockare- och organistval. 
Se: SE/VA/13170/O V/11886 – 1963Handl. ang. kyrkobetjäningen s.å. 
11950 – 1998Handl. ang. kyrkoherde, kyrkomusiker, kyrkovaktmästare, fritidsledare, kanslist m. fl. Arbetsinstruktioner m.m. 
21991 – 1999Pärm. Personalakter. Ingår i nya kyrkoordningen 2000-.