Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar

Botilsäters kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13367/K I/11717Visitationsprotokoll. 
Se: SE/VA/13049/K I/11739 – 1765Finnes 1739, 1765. Visitationsprotokoll och inventarieförteckningar. 
Se: SE/VA/13367/K I/21739 – 1774Visitationsprotokoll. Lucka 1758-1764. 
Se: SE/VA/13049/K I/21772 – 1793Visitationsprotokoll och inventarieförteckningar. 
Se: SE/VA/13049/K I/31805 – 1810Finnes 1805, 1810. Visitationsprotokoll och inventarieförteckningar. 
Se: SE/VA/13049/K I/41821 – 1826Finnes 1821, 1826. Inventarieförteckningar. 
Se: SE/VA/11734/A II/11830 – 1845 
11830 – 1866Opag. Inventarieförteckningar 1830, 1832, 1842, 1844-1845, 1850 med tillägg 1853 och intill 1866 15/9. 
Se: SE/VA/13367/N I/11869 – 1998Ämbetsberättelser 1869-1964, handl. ang. kyrkoarkivet 1923-1988, s.å., visitationsprotokoll 1936-1998, s.å. 
21877 – 1953Arkivbox. Ämbetsberättelser 1899-1953, visitationsprotokoll 1936, 1949, arkivförteckningar och andra handl. ang. kyrkoarkivet 1911-1952. Häri även ämbetsberättelser 1936-1953 och handl. ang. kyrkoarkivet 1913-1951 för Ölserud. Reglementen och läroplaner för Botilsäters skoldistrikt 1922-1923, inventarieförteckningar för skolorna 1930, 1940 samt för kyrkan 1877, 1889, 1895, 1922 och 1932. 
31922 – 1963Arkivförteckning för kyrkoarkivet. 
41927 – 1944Inventariebok för past.exp. i Botilsäter och Ölserud. 
51934 – 1992Inventariebok för kyrkan. 
Se: SE/VA/13367/N I/31936Biskops- och prostvisitationer. 
61953 – 1984Arkivbox. Arkivförteckningar, inventeringsinstrument, kvitton, leveransreversaler, inspektionsprotokoll, skrivelser till och från landsarkivet. Omf. även Ölserud s.å. 
71953 – 1990Arkivbox. Ämbetsberättelser s.å. 
Se: SE/VA/13367/N I/51965 – 1996Ämbetsberättelser s.å. 
81976 – 1999Arkivförteckning för kyrkoarkivet. Delvis omarbetad 1999-2000. 
91993Inventariebok för Botilsäters kyrka. Saknas 2003.