Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara

Alböke kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30.