Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Söderhamns kyrkoarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1824Ekonomisk besiktning Se N I: 1 
- [H0002]1833 – 1854Tariff utvisande beloppet av riksdagscontingenten o.
änkehjälpen å eckleastika fastigheter i Östra prosteriet Anm: Lucka
1838-1844. Se N I: 1
 
- [H0003]1845Brevväxling om kyrkans skogar mellan Uppsala domkapitel och
Söderhamns församling Se N I: 1
 
- [H0004]1878Handlingar angående kyrkoherdebostället Se K V: 2 
11904 – 1968Ekonomisk besiktning, Arrende kontrakt, handlingar ang Församlingshuset i Söderhamn, ritning till pastorsbostad i Sandarne. 
21940 – 1972Förslag till ombyggnads- och reparationsarbeten 1940-1955, arrendekontrakt 1949-1972 
31958 – 1975Maria kapellet 1958-1969, handlingar ang församlingshem 1960-1975, taxeringar och tax-värden 1960-1972. 
41958 – 1996Handlingar ang prästgårdar 1958-1979, Stugsunds kyrka 1960-1996. 
51968 – 1998Skogshusållningsplan 1968-1978, Kv Vargen I 1968-1985, ritningar till Kv Norrberget1971, fastigheten "tuppen" 1973-1978, Storjungfruns kapell 1973-1998, handlingar ang ekonomibyggnader vid Söderhamns kyrkogård 1973-1979, hyreskontrakt 1973. 
61974 – 1994Kontrollbesiktningsutlåtande 1974, Lantmäterihandlingar 1974-1987, byggnadskommiten 1975-1977, Kv Vargen 2 köpehandlingar mm 1976-1994, gränsreglering mellan Söderhamns och Norrala församlingar 1976-1980. 
71977 – 1986Mariagården byggnadslovshandlingar, veckorapporter mm 1977-1986, besiktnigsprotokoll 1978. 
81978Mariagården anbudshandlingar och protokoll 1978, administrativa föreskrifter till anbudsunderlag 1978. 
91978Mariagården statsbidrag- och lånehandlingar 1978. 
101978 – 1983Handlingar ang inventarier 1978, Kyrkbacksgården köpekontrakt 1982-1983.