bild
Serie

Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper.

Hille kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11691 – 1738Inb. Huvudräkenskaper.
Lev. 34/1937.
Anm.: Luckor 1723-1725
Inneh. även:
Specialräkenskaper för kyrkokassa 1665-1696 (1670-1671, lucka).
Visitationsprotokoll 1692-1767.
Inventeringsinstrument avseende kyrkan och kyrkokassan 1649-1835.
Förteckningar över förbättringar i kyrkan 1726-1766.
Handlingar ang. kyrklig jord u.å., 1319, 1678, 1681. Syneprotokoll för kyrkoherde-, komminister- och klockareboställena 1832, 1835.
Turlista för predikningar vid bergstinget i Torsåker 1750-1767.
Hille kyrkas lagar, antagna vid prosteting 1615-1648, 1670.
Series pastorum 1616-1877.
Anteckningar om en stöld ur en äldre räkenskapsbok samt redogörelse för
tillkomsten av en ny sådan 1644.
 
21738 – 1801Inb. Huvudräkenskaper.
Lev. 34/1967
 
31802 – 1858Inb. Huvudräkenskaper.
Lev. 34/1967.
Inneh. även:
Huvudräkenskaper för fattigkassan 1802-1858.
 
41858 – 1960Häri även huvudbok för prästlöne- och boställskassorna 1936-1957 
51961 – 1972 
61973 – 1983 
71984 – 1988 
81989 – 1993Bokslut och budgetredovisning, förslag till huvudstat, årsredovisningar, verksamhetsberättelser, revisionsberättelser m. m. 
91994 – 1996Budget, cirkulär, ekonomisk plan, årsredovisningar m. m. 
101997 – 1998Budget, cirkulär, ekonomisk plan, årsredovisningar, leverantörsjournal, utbetalningsjournal m. m.
 
111999Budget, cirkulär, ekonomisk plan, årsredovisningar m. m.