bild
Arkiv

Södra skånska regementet och Malmö försvarsområde

Södra skånska infanteriregementet

P 7/Fo11 1976-1997.

Kungl Södra skånska regementet, P 7, lämnade in sitt arkiv 1976 då regementet enligt OLLI blev Södra skånska regementet och Malmö försvarsområde, P 7/Fo 11.

Kungl Södra skånska regementet, dåvarande I 34 och sedermera I 25, I 7, P 7 och till sist P 7/ Fo 11, rekryterades genom extra rotering, sålunda till ett indelt regemente, våren 1812 i socknar inom södra Skåne med ledning av Kungabrevet den 10 december 1811.

Regementets chef har haft sin expedition i Malmö, Lund och Ystad samt övnings- och förläggningsplatser i Veberöd, Torna Hällestad, Lund, Ystad och Revingehed.

P 7/Fo 11 var på 1970 -talet en av arméns största mobiliseringsmyndigheter och repetitionsutbildningen omfattade cirka 4.000 soldater per år. Grundutbildningens årsklass omfattade cirka 700 soldater uppdelade mellan 1. Grundutbilningsbataljonen i Ystad med fyra utbildningskompanier och 2. Grundutbildningsbataljonen på Revingehed med tre utbildningskompanier. Regementet hade cirka 310 militärer och 270 civila anställda.
Regementets- och försvarsområdesstaberna var lokali- serade till Ystad.

1982 flyttade P 7/Fo 11 utbildningsdelar från Ystad till Revingehed för att lämna utrymme åt Lv 4 som till följd av riksdagsbeslut 1977 (prop 1977/78:65, FÖU 1977/78:11, rks 1977/78:173). Flyttningen var genomförd 1982-07-01 och kvar i Ystad fanns regementschefen, huvuddelen av regementsstaben samt försvarsområdesstaben.

Försvarsmakten blev en myndighet 1994-07-01.
Det innebar att MekB 7 på Revingehed blev lokal produktionsledare. P 7/Fo 11 blev också lokal produktionsledare dessutom territoriell chef, garnisonschef och chef med mobiliserings- och stödansvar bl a åt MekB 7 och Lv 4.

Den 13 december 1996 beslutade riksdagen att Södra skånska regementet skulle avvecklas. Det territoriella ansvaret togs över av P 2/Fo 14 och stödansvaret togs över av P 2/Fo 14 och Södra underhållsregementet.
På regementets sista dag 1997-12-31 överlämnade regementet sin fana och traditioner till Södra skånska brigaden, MekB 7, vid en ceremoni på Storgatan i Ystad.

Carl-Johan Lindelöw
Chef OmsE

 Arkiv (10 st)