Måndag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara

By kyrkoarkiv, Dalarnas län

Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65 och beträffande gallringsfrist för vissa handlingar , enligt lokalt gallringsbeslut.