Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara

By kyrkoarkiv, Dalarnas län

Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65 och beträffande gallringsfrist för vissa handlingar , enligt lokalt gallringsbeslut.