bild
Serie

Kartor och ritningar, Harmångers kyrkogård

Harmångers kyrkoarkiv

Ritning (rulle) över avloppsledning inför kyrkogårdsutvidgningen 1987 saknades vid ordningsarbetet 2021-12-20. Enligt äldre förteckning volym 225 samt notering "oklart var denna ritning är".

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/HLA/1010065/O Ib/91980 – 19871 st ritning uppmätning bårhus 1980,
1 st ritning ombyggnad bårhus 1980,
1 st ritning bårhus 1985 samt
3 st ritningar kyrkogården 1987.
 
11887 – 1961Förslag till reglering med beskrivning (3 kartor, 1 st beskrivning) 1887. HLA 15815.
Förslag till reglering (1 st) 1888 (Trasig). HLA 15816.
Karta över kyrkogården och begravningsplatsen (1 st) 1888. HLA 15817.
Plankarta (1 st) 1898. HLA 15818.
Karta över utvidgat område av begravningsplatsen (1 st) 1915. HLA 15819.
Förslag till utvidgning av kyrkogården(1 st) 1939. HLA 15821.
Förslag till utvidgning av begravningsplatsen (1 st) 1940. HLA 15820.
Ritning över kyrkogården (1 st) 1954. HLA 15822.
Förslag till omläggning och utvidgning av gravområdet söder om Harmångers kyrka, nuvarande skick, principskiss alt. I och II, stödjemurens utformning, förslag till omläggning alt. I (5 st kartor, 3 st beskrivningar) 1955. HLA 15823.
Förslag till omläggning och utvidgning av gravområdet söder om Harmångers kyrka, principskiss alt. I (1 st) 1955. HLA 15783.
Förslag till omläggning och utvidgning av gravområdet söder om Harmångers kyrka, principskiss alt. II (1 st) 1955. HLA 15826.
Förslag till omläggning och utvidgning av gravområdet söder om Harmångers kyrka, förslag till omläggning alt. II (1 st) 1955. HLA 15825.
Ritningar till förrådsbyggnaden på kyrkogården (5 st) 1955. HLA 15824.
Nya kyrkogården med höjdmått på granhäckar (1 st) 1959. HLA 15777.
Nya kyrkogården (original och kopia) (2 st) 1959. HLA 15778.
Nya kyrkogården (original och kopia) (2 st) 1960. HLA 15781.
Nya kyrkogården (1 st) 1960. HLA 15785.
Nya kyrkogården med nivåskillnader utsatta (original och kopia (skadad)) (2 st) 1960. HLA 15786.
Nya kyrkogården (3 st) 1961. HLA 15779, 15780, 15787.
Förändrat schema för kyrkogårdsutvidgning (1 st) 1961. HLA 15788.
Nya kyrkogården med anteckningar och beräkningar samt notis om gjord kontrollavvägning 1963 (1 st) 1961. HLA 15792.
Nya kyrkogården med beräkningsanteckningar (1 st) 1961. HLA 15793.
 
21922 – 1985Förslag till ombyggnad av klockstapels nedre del till bårrum (1 st) 1922. HLA 15861.
Förslag till bårhus, sektion av källaretrappa (1 st) 1936. HLA 15857.
Förslag till bårhus, plan, tvärsektion, längdsektion (1 st) 1936. HLA 15858.
Ritningar rörande bårhus med arbetsbeskrivning och kostnadsberäkning (2 st ritningar, 3 st arbetsbeskrivningar, 1 st kostnadsberäkning) 1939. HLA 15856.
Karta över område av Prästgården 1:1 avsett för kyrkogårdsändamål (1 st) 1965. HLA 15871.
Ombyggnad av bårhus, plan och fasader (1 st) 1985. HLA 15859.
Ombyggnad av bårhus, plan och fasader med detaljskillnader beträffande taket (1 st) 1985. HLA 15860.
 
31962 – 1969Kyrkogården med anslutning av nytt område (2 st) 1962. HLA 15784, 15795.
Nya kyrkogården (1 st) 1963. HLA 15789.
Nya kyrkogården med profiler (1 st) odat. HLA 15790.
Nya kyrkogården med profiler och diverse anteckningar och beräkningar (2 st) odat. HLA 15794.
Nya kyrkogården, profilritning (1 st) odat. HLA 15801.
Förslag till kyrkogård (1 st) odat. HLA 15782.
Ritning uppsamlingskorg för papper och avfall på kyrkogården (1 st) 1963. HLA 15791.
Förslag till redskapsbod vid kyrkogården (1 st) 1965. HLA 15796.
Förslag till damm på kyrkogården (2 st) 1966. HLA 15798.
Förslag till kors på kyrkogården (4 st) 1966. HLA 15799, 15800.
Förslag till bevattningsanläggning vid kyrkogården (1 st) 1969. HLA 15797.
 
41986 – 1987Gravkarta, uppmätning hösten 1985 (3 st) 1986. HLA 15802 (2 st) samt 1 st utan HLA nr.
Förslag till utvidgning, översiktsplan (1 st) 1987. HLA 15803.
Detalj- och måttritning över vattenkar, krattställ och sopstationer m.m. (1 st) 1987. HLA 15804.
Förslag till minneslund (1 st) 1987. HLA 15805.
Förslag till ny kyrkogård, planterings- och utrusningsplan (1 st ritning som är delad i två) 1987. HLA 15806.
Förslag till ny kyrkogård, beläggningsplan (gravkarta) (1 st som är delad i två) 1987. HLA 15807.
Förslag till ny kyrkogård, markhöjder, blivande och avvägda, över- och underbyggnads samt måttplan (1st som är delad i två) 1987. HLA 15808.
Förslag till utvidgning av kyrkogården, översiktsplan elanläggningar, kretsschema för belysning kyrkogård och central vid församlingsgård (3 st) 1987. HLA 15809.
Förslag till utvidgning, översiktsplan gångvägar m.m. (1 st) 1987. HLA 15810.
Förslag till utvidgning, plan (1 st) 1987. HLA 15811.
Förslag till utvidgning, minneslund, plansektioner (1 st) 1987. HLA 15812.
Förslag till utvidgning, sektioner (1 st) 1987. HLA 15813.
Förslag till utvidgning, plan, VA-ledningar, profiler vägar -ledningar (1 st) 1987. HLA 15814.