bild
Serie

Räkenskaper för fonder

Katarina kyrkoarkiv

Fr.o.m. 1984 sköts räkenskaperna externt och endast boksluten finns i församlingens arkiv. För boksluten se även serierna K III a och K III c.

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1253/G 2 bKassaböcker1920 – 1951Skolfonder. 
Se: SE/SSA/1253/G 2 aHuvudböcker1920 – 1958Skolfonder. 

 Volymer (33 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11903 – 1932Liggare över utdelning från understödsfonder 1903-1932. Kassabok för C. A. Söderlunds fond och övriga fonder 1920-1922. Räkenskapsbok för gåvor till frivilligt kyrkligt arbete 1933. 
21920 – 1922Kyrkorådets välgörenhetskassa och C. A Söderlunds fond. 
31923 – 1925Kyrkorådets välgörenhetskassa och C. A Söderlunds fond. 
41926 – 1927Kyrkorådets välgörenhetskassa och C. A Söderlunds fond. 
51928 – 1929Kyrkorådets välgörenhetskassa och C. A Söderlunds fond. 
61928 – 1988Liggare över utdelning från Systrarna Söderbergs minne. 
71930 – 1931C. A. Söderlunds fond 1930. Kyrkorådets välgörenhetskassa, övriga fonder 1930. Kyrkorådets fondkassa, huvudbok 1931. 
81931 – 1932Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
91931 – 1936Liggare för utdelning från understödsfonder. Avslutad 1936. 
101931 – 1936Liggare över utdelningar från Söderlunds donationsfond. Avslutad 1936. 
111932 – 1939Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
121933 – 1935Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
131936 – 1939Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
141940 – 1944Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
151940 – 1960Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
161945 – 1949Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
171946 – 1987Kassaböcker för utbetalda medel från: Katarinagåvan 1946-1998; Franssons fond 1948-1987; Karl Gustaf Johanssons fond 1948-1987; Edla Sofia och Karl Hj. Gustafssons fond 1949-1987; Elin Charlotta och Frans Oscar Svenssons fond 1955-1987; Skyddsföreningen, Smitts fond 1959-1963, 1977-1983; Hultströms fond 1962-1985; Sigrid Charlotta Färnes donation 1982-1986; Fanny Maria Hanssons fond 1964-1972; Söderwalls fond 1974-1977. 
181950 – 1955Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
191952 – 1983Skolrådets fonder, kassabok. 
201956 – 1961Kyrkorådets fondkassa, kassabok. 
211959 – 1966Skolrådets fonder, huvudbok. 
221961 – 1973Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
231962 – 1966Kyrkorådets fondkassa, kassabok. 
241967 – 1971Kyrkorådets fondkassa, kassabok. 
251967 – 1986Skolrådets fonder, huvudböcker 1967-1983, kassabok för fondmedel 1977-1986. 
261972 – 1978Kyrkorådets fondkassa, kassabok. 
271974 – 1980Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
281979 – 1980Kyrkorådets fondkassa, kassabok. 
291981 – 1982Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
301983 – 1984Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
311984 – 1999Bokslut för: Allmänna fonder 1984, 1988-1994, 1996-1997; Fürsts fond/stiftelse 1984-1996, 1998-1999; Fröken Johanna Lindbergs donation/stiftelse 1984-1996, 1999; Carl August Söderlunds dontionsfond/stiftelse 1984-1996, 1998-1999; Fondkassa II 1988-1994, 1996-1997. Övergripande bokslut för fonderna 1986. Kommentarer till bokslut 1989-1999 (med luckor). Resultat- och balansräkningar för fonderna 1987-1994. Bokslut och kontoutdrag för Stiftelsen rädda Katarina 1990-1997. 
321996 – 1999Bokslut för fonder/stiftelser (med luckor). Alfabetisk sorteringsordning, A-H. 
331996 – 1999Bokslut för fonder/stiftelser (med luckor). Alfabetisk sorteringsordning, J-W.