Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Jordeböcker

Häradsskrivarens i södra Ångermanlands fögderi arkiv

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
31688 – 1694Jordeboksextrakt 1688, 1692-1694.
Defekt i början av boken.
1688 saknas extrakt för Bodum, Graninge, Hemsö, Häggdånger, Härnö, Stigsjö, Tåsjö och Viksjö.
1694 upptagas endast Dal, Ed, Liden, Långsele, Multrå, Resele, Sollefteå, Torsåker, Ullånger, Vibyggerå.
 
41718 – 1735Jordeboksextrakt 1718, 1735.
Ej fullständig i början.
1718 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö.
1735 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Skog, Säbrå, Tåsjö, Viksjö.
 
51696 – 17341696, 1731-1734.
1696 saknas Bodum, Graninge, Härnö, Torsåker, Tåsjö, Viksjö.
1731-1734 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö.
 
61754 – 1760Jordeboksextrakt 1754, 156, 1760.
1754 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö.
1756 omfattar endast Ed, Gudmundrå, Junsele, Stigsjö, Säbrå, Vibyggerå; summariskt slut med sammandrag.
1760 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö.
 
71761Specialjordebok.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
 
81764 – 1765Jordeboksextrakt 1764, 1765.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
1765: sammandrag, differensextrakt, syneprotokoll m.m. över Käckelbäcksmon i Stigsjö socken.
 
91766 – 1767Jordeboksextrakt 1766, 1767.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
För vardera året förekommer sammandrag, differensextrakt, utdrag ur landskontorets resolutionsböcker angående beviljade nybyggen, tillkomna fiskerier, hemmansklyvningar etc.
 
101768Specialjordebok.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
För vardera året förekommer sammandrag, differensextrakt, utdrag ur landskontorets resolutionsböcker angående beviljade nybyggen, tillkomna fiskerier, hemmansklyvningar etc.
 
111769 – 1771Jordeboksextrakt.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
För vardera året förekommer sammandrag, differensextrakt, utdrag ur landskontorets resolutionsböcker angående beviljade nybyggen, tillkomna fiskerier, hemmansklyvningar etc.
 
121772 – 1774Jordeboksextrakt.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas
För vardera året förekommer sammandrag, differensextrakt, utdrag ur landskontorets resolutionsböcker angående beviljade nybyggen, tillkomna fiskerier, hemmansklyvningar etc.
 
131777Specialjordebok.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
För vardera året förekommer sammandrag, differensextrakt, utdrag ur landskontorets resolutionsböcker angående beviljade nybyggen, tillkomna fiskerier, hemmansklyvningar etc.
 
141778 – 1780Jordeboksextrakt.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
För vardera året förekommer sammandrag, differensextrakt, utdrag ur landskontorets resolutionsböcker angående beviljade nybyggen, tillkomna fiskerier, hemmansklyvningar etc.
 
151781 – 1782Jordeboksextrakt.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
För vardera året förekommer sammandrag, differensextrakt, utdrag ur landskontorets resolutionsböcker angående beviljade nybyggen, tillkomna fiskerier, hemmansklyvningar etc.
 
161783 – 1784Jordeboksextrakt.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
För vardera året förekommer sammandrag, differensextrakt, utdrag ur landskontorets resolutionsböcker angående beviljade nybyggen, tillkomna fiskerier, hemmansklyvningar etc.
1784 även diverse skrivelser.
 
171786 – 1788Jordeboksextrakt 1786, 1788.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
Sammandrag.
1786: skrivelser och protokoll.
 
181787Specialjordebok.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
Sammandrag, slutextrakt.
 
191789 – 1790Jordeboksextrakt.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
Sammandrag
1789: ett protokollsutdrag.
1790: utdrag av resolutionsbok, skrivelser.
 
201791 – 1792Jordeboksextrakt.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
Sammandrag, skrivelser.
1791: utdrag av resolutionsbok.
 
211793 – 1795Jordeboksextrakt.
1793: Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
Sammandrag, skrivelser, utdrag av resolutionsbok,differenceextrakt.
1794: Endast utdrag av resolutionsbok
angående jordeboksförändringar.
1795: Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
 
221805Specialjordebok.
Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas, Nordingrå ofullst.ändigt, endast delar av Ullånger och Vibyggerå. Förändringsextrakt för fögderiets socknar 1796-1805.
 
231815Uppgifter saknas för Bodum, Graninge, Hemsö, Nordingrå, Tåsjö, Ullånger, Vibyggerå och Viksjö. 
24OdatJordeböcker m.m. Defekta. 
2261825Specialjordebok.
Socknarna Dal, Gudmundrå, Häggdånger, Härnö, Högsjö, Stigsjö, Säbrå, Torsåker, Ytterlännäs.
Leverans 84/1952
 
2271825Specialjordebok.
Bjärtrå, Boteå, Nora, Nordingrå, Nätra, Sidensjö, Skog, Sollefteå, Styrnäs, Sånga, Ullånger, Överlännäs.
Leverans 84/1952