Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Kartor

Huskvarna kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (24 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Karta över gravplatsen19121 blad. 
02:001Karta över Huskvarna stads kyrkogård19211 blad. 
03:001Karta över södra delen av Huskvarna kyrkogård19431 blad. 
04:001Bråneryds kyrkogård, förslag till gravindelning19572 blad. 
05:001Karta över Bråneryds kyrkogård19601 blad. 
06:001Karta över kvarteret Rosenholm19611 blad. 
07:001Bråneryds kyrkogård, gravindelning19662 blad. 
08:001Bråneryds kyrkogård, gravindelning19681 blad. 
09:001Bråneryds kyrkogård. Gravindelning kv. Daniel, Jesaja och Jeremia19693 blad. 
10:001Karta över Bråneryds kyrkogård19691 blad. 
11:001Förslag till dispositionsplan för Brånerydsområdet19701 blad. 
12:001Gravkarta, Bråneryds kyrkogård1979 – 19818 blad. 
13:001Huskvarna kyrkogård, gravkarta kv. VIII-IX och kv. Urnlund19822 blad. 
14:001Huskvarna kyrkogård, gravkarta1982 – 19832 blad. 
15:001Huskvarna kyrkogård, utvidgning Nordvästra delen. Idéskiss19871 blad. 
16:001Huskvarna kyrkogård, gravkarta och gravvårdsbestämmelser, kv. 24-2619912 blad, ett blad odaterat. 
17:001Huskvarna kyrkogård, gravkarta och gravplatsföreskrifter kv. 2719941 blad. 
18:001Primärkarta Hakarp19962 blad. 
19:001Huskvarna kyrkogård, gravkarta kv. 2819971 blad. 
20:001Karta Brånerydsområdeodat.1 blad. 
21:001Gravkartaodat.2 blad. 
22:001Gravplatser vid gravkapellet i Huskvarnaodat.1 blad. 
23:001Okänd karta över Huskvarna kyrkogård1997 – 20052 blad. 
24:001Utvisad mark utlagd till kyrkogård i Huskvarna19231 blad.