bild
Serie

Handlingar angående kyrka och kyrkogård m.m.

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien planförvaras om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under O I a - O VI.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11582 – 1807Box. Handlingar ang. kyrkliga fastigheter, prästerskapets löneförmåner, kyrklig jord samt pastoratsdelning m.m. enligt inneliggande förteckningar. Omfattar pastoratet. 
21719Geometrisk karta över Grinnemo prästgård, avmätt 1719 av Kristof Roman. Storlek 41 x 92,5 cm. Äldre beteckning A 1627. 
31720Geometrisk kartskiss; rågång omkring Knappåsen. Storlek: 20 x 15,4 cm. Äldre beteckning A 820. 
41747Geometrisk karta över Knappåsen, ritad av nämndeman Nils Clemetsson i M:s Skoga efter sin synegång d. 24/11 1747. Storlek: 32,4 x 20,3 cm. Äldre beteckning A 819. 
51750Geometrisk karta över tvisttrakten mellan Grinnemo utskog, kallad Knappåsen, och Norra Loffstrands skogsägor, avmätt d. 16-18 aug. 1750 av Carl J. von Hiltebrant med beskrivning. Därjämte karta över rågången mellan Grinnemo prästgårds utskog, Knappåsen å ena sidan samt Norra Mossbergs och Solbergs samskog å den andra sidan. Upprättad 1750 av C.J. von Hiltebrandt. Storlek: 46,9 x 94,3 cm. Äldre beteckning A 1625. 
61765Karta över Grinnemo och Näs samskog, förf. 1765 av N. Hedengran. Stadfäst på tinget 1766. Storlek: 47,5 x 84,5 cm. Äldre beteckning A 1626. 
71765 – 1915Box. Handlingar ang. kyrkliga fastigheter, kyrklig jord, kyrkoreparationer samt prästerskapets löneförmåner m.m. enligt inneliggande förteckningar. Omf. Sunnemo, Gustaf Adolf och Norra Råda. 1844-1915 ang. löneförmåner. 
81782Box. Längd över dagsverksskyldiga vid tornbygget. 
91805Karta över Grinnemo inägor, avmätt 1805 av A.F. Stenbäck. Stadfäst på tinget 1806 15/1. Äldre beteckning A 692. 
101805Karta över Grinnemo utskog, Knappåsen kallad, avfattad 1805 av A.F. Stenbäck. Stadfäst på tinget 1806 15/1. Storlek: 54 x 91,3 cm. Äldre beteckning A 1624.