bild
Serie

Troféavbildningar utförda av O.Hoffman och J.Jonsson

Troféavbildningar

Denna serie är deponerad på Armémuseum i Stockholm.

 Volymer (32 st)

ReferenskodAnmärkning 
1K:M KONVNGN CARL DEN XI TAGNE STANDA- RER OCH FAHNER VTHI SLAGET FOR LANDZCRONA WID ROHNEBERGA WED
KONVNGN I DANMARKS EEGEN OCH PERSONLIG NERVARO ANNO 1677
DEN 4 IVLI
 
2K:M KONVNGN CARL DEN XI TAGNE DRAGONER OCH FOTFOLKS FAHNER VTHI DHEN HALMSTADISKE ACTION VNDER COMMANDO AF DEN DANSKE GENERAL MAJOR DVNKAM
ANNO 1676 DEN 17 AVGVSTI
 
3K:M KONVNGN CARL DEN XI TAGNE STANDARER OCH FAHNER VHTI SLAGET FÖR LUND I SKÅNE WEDH KONVNGNEN I
DANMARCKS EGEN OCH PERSONLIG
NERVARO ANNO 1676
DEN : 4:E DECEMBER
 
4STANDARER OCH FAHNER TAGNE VPPÅ
LANDT RVGEN VNDER FELDTMARSALK G: OTTO WILH: KONINGSMARKS CON:
DVCTE VTAF DEN DANSKE GENERAL
MAJOR RUMOR: ANNO 1676
DEN:8:IANVARI
 
5aDanska troféer.
Danska fanor med vapen och namnchiffer.

Danska fanor med vapen.

Danska fanor med namnchiffer.
128-143 För att ej vålla misstag genom äldre
hänvisningar erhåller första bandet
144-193 folio 128 d.v.s. nummer näst efter
194-220 sista numret i gamla vol. 5 bandet.
 
5bDanska troféer.
Danska fanor med bilder
Danska fanor med blinda
221-280 Folierad i löpande band
281-322 med vol. 5 A
 
6Danska troféer.
Danska standar och dragonfanor med vapen och namnchiffer.
323-339 Folierad i löpande följd med vol. 5b.

Danska standar och dragonfanor med vapen.
340-366

Danska standar och dragonfanor med namn-
chiffer.
367-385

Danska standar och dragonfanor med andra
bider
386-429
 
7Nakna fan- och standarstänger. 
8Kejserliga troféer.
Kejserliga fanor med burgundiskt kors samt dubbelörn, vapen och namnchiffer 108-110
Bandet börjar med folio 108.

Kejserliga fanor med burgundiskt kors dub- belörn, vapen. 111-115

Kejserliga fanor med burgundiskt kors, dub- belörn och namnchiffer. 116-117

Kejserliga fanor med burgundiskt kors och dubbelörn. 118

Kejserliga fanor med burgundiskt kors och vapen. 119-124

Kejserliga fanor med burgundiskt kors och
namnchiffer. 125-161

Kejserliga fanor med burgundiskt kors och
andra bilder. 162-188
 
9Kejserliga troféer.
Kejserliga fanor med burgundiskt kors enbart
a) utan bård
190-217 Folierad i löpande följd.
b) med bård
220-269 med 8.
 
10Kejserliga troféer.
Kejserliga fanor med burgundiskt kors med dubbelörn, vapen och namnchiffer.
190-217 Folierad i löpande följd.

Kejserliga fanor med burgundiskt kors med dubbelörn och vapen
220-269 med 9.

Kejserliga fanor med burgundiskt kors med dubbelörn och namnchiffer
315-349
 
11Kejserliga troféer.
Kejserliga fanor med dubbelörn enbart.
350-382 Folierad i löpande följd.

Kejserliga fanor med rester av dubbelörn .
384-414 med 9.

Kejserliga fanor med vapen och namnchiffer.
415-420

Kejserliga fanor med vapen.
421-424

Kejserliga fanor med namnchiffer.
425-474

Kejserliga fanor med annat utseende.
475
 
12Kejserliga troféer.
Kejserliga dragonfanor och standar med
burgundiska kors.
476-512 Folierad i löpande följd med vol. 6.

Kejserliga dragonfanor och standar med dubbelörn, vapen och namnchiffer.
513-536

Kejserliga dragonfanor och standar med dubbelörn, vapen.
537-548

Kejserliga dragonfanor och standar med dubbelörn och namnchiffer.
549-572
 
13Kejserliga troféer.
Kejserliga dragonfanor och standar med dubbelörn enbart.
574-604 Folierad i löpanda följd med vol. 12

Kejserliga dragonfanor och standar med rester av dubbelörn.
605

Kejserliga dragonfanor och standar med vapen
606

Kejserliga dragonfanor och standar med namnchiffer.
607-635

Kejserliga dragonfanor och standar med andra bilder.
637-639
 
14aTyska troféer.
Bayern. 1-18
Brandenburg. 19-55
Fulda. 56
Halberstadt. 57
Hersfeld. 58
Hessen. 59a-60d
Köln. 61-67
Mark. 68
Mainz. 69-79
Osnabrück. 80-86
 
14bTyska troféer.
Sachsen: fanor. 87-96
Folierad i löpande följd med vol. 14 a
standar. 97-110

Tyska furstendömen och städer,ej bestämda
fanor. 111-124
standar. 125-163 153-161 sachsiska standar
dragonfanor. 164-169

Holland. 170
Spanien. 171-172
 
15Tyska troféer.
Föreliggande band innehåller troféer av tyskt
ursprung, vilkas härstamning och förvärvan- de av svensk krigsmakt icke äro kända och
som kunna vara vunna även från icke tyska
makter, i vilkas tjänst respektive truppför- band stått.
Fanor. 173a-199
Folierad i löpande följd med vol 14b.
Standar. 200-239
Dragonfanor. 240-258
 
16Troféer av obestämd härkomst.
Fanor, vita. 1-38
blå. 39-71
gröna. 72-81
gula. 82-91
ljusröda (laxfärgade). 92-119
mörkröda, blinda. 120-125
 
17Troféer av obestämd härkomst.
Fanor, mörkröda med bilder.
127-142 Folierad i löpande följd med vol 16

svarta.
143-155

blandade färger, delade.
156-158

blandade färger, randiga i vågled, 2 färger.
159-190

blandade färger, randiga i vågled, 3 färger.
191-210

blandade färger, randiga i vågled, 4 färger.
211-213

blandade färger, randiga i lodled.
214-215

blandade färger, snett randiga.
216-225

blandade färger, schackspelsrutade.
226-236 blandade färger, rombformiga.
237-239

blandade färger, randiga med kors.
240-248

blandade färger, styckade och ginstyckade.
249

blandade färger, med skyskuror eller fjäll.
250-252

blandade färger, med infällt trekantigt fält.
253-255
 
18Troféer av obestämd härkomst. 
19Troféer av obestämd härkomst.
Standar, vita 1-15
blå. 16-37
gröna. 38-54
gula. 55-62
brunt (?). 63
ljusröda (laxfärgade). 64-67
mörkröda (blinda). 68-80
 
20Ryska troféer avbildade av Olof Hoffman. 
21Ryska troféer avbildade av Jonas Jonsson.
Fanor före Peter den stores övertagande av
regeringe såsom ensam regent och härrefo-
ens genomförande.
Fanor tillhörande adelstrupper.
1-48 nr 38 fakisimiltryck.

Korsfanor med slaviskt eller grekiskt tryck.
49-77

Strelitzfanor, huvudsakligen.
78-116

Fanor för utländska legotrupper.
117a-127
 
22Ryska troféer avbildade av Jonas Jonsson.
Fanor från Peter den stores tid.

Fanor för ryska trupper under utländskt befäl.
129-140 Folierad i löpande följd med vol. 21.

Fanor för Preobrashenska gardet.
141-147

Fanor för Semjonovska gardet.
148-150

Fanor för linjeregementena.
151-192

Fanor med andreaskors.
195-201

Fanor från Katarina II:s tid.
202-203

Fanor från Alexander I:s tid.
204-205

Dragonfanor och standar.
208-236
 
23Ryska troféer avbildade av Jonas Jonsson.
Kyrko- och lansfanor, s.k. kupjer.
Folierad i löpande följd med vol. 22.
 
24Ryska troféer avbildade av Jonas Jonsson.
Tsekolor.
Folierad i löpande följd med vol. 23.
 
25Östeuropeiska troféer.
En del av dessa torde vara ryska, några äro
sannolikt polska eller litauska.

1.gruppen innefattar s.k. blinda.
1-29

2.gruppen innefattar troféer prydda med kors
av växlande utseende.
30-132c.
 
26Östeuropeiska troféer.
2.gruppen (forts.).
Folierad i löpande följd med vol. 25.
 
27Östeuropeiska troféer.
3.gruppen innefattar troféer i vilkas prydande
halvmånen ingår. Troféer på vilka både kors och halvmåne förekomma, äro förda till denna grupp.
205-268 Folierad i löpande följd med vol. 26.

4.gruppen innfattar troféer med varjehanda andra bilder.
269-280

5.gruppen innefattar vimplar och lansflaggor.
281-301
 
28Polska troféer.
Fanor tagna före August II:s tid.
Polska banér.
1-4

Polska fanor med kors.
5-47

Polska fanor med örn.
48-65

Polska fanor med vapen eller andra bilder.
66-83
 
29Polska troféer. Standar och dragonfanor tagna före August II:s tid.
Fyrkantiga standar med kors.
85-99 Folierad i löpande följd med vol. 28.

Fyrkantiga standar med örn.
100-112

Fyrkantiga standar med namn.
113-114

Fyrkantiga standar med andra bilder.
115-121

Rundade standar.
112-123

Spetsiga standar.
124-128

Dragonfanor.
129-159

Bonchout.
160

Trumpetfanor.
161
 
30Polska troféer avbildade av Jonas Jonsson. Polska fanor, dragonfanor och standar från August II:s tid, ävensom kurländska troféer.

Fanor med vapen och namnchiffer.
162-164 Folierad i löpande följd med vol. 29.

Fanor med vapen.
165-178

Fanor med namnchiffer.
179-184

Fanor med andra bilder.
185-186

Standar.
187-191

Dragonfanor.
192-195

Kurländska troféer.
196-201