bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.

Altuna kyrkoarkiv

Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Altuna kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.