Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Hälsinge regemente

Hälsinge regemente

I innehållsförteckningen uppges, att del I (vol 1-246) av förteckningen omfattar tiden 1647-1875. Det är rätt endast i så motto, att dessa årtal finns med som "extremvärden". Det rätta är, att förteckningen i nästan samtliga serier slutar med året 1815. Vanligtvis är de äldsta handlingarna från slutet av 1600-talet.

Del II (vol 247-1274) av förteckningen anges omfatta tiden 1685-1911. I praktiken omfattar emellertid denna del tiden 1816-1907. I denna del ingår även Gävleborgs inskrivningsområdes arkiv 1902-1907 (s 75, 77-78). Inskrivningsområdets handlingar står i mag 28 Solvalla.

Förteckningen omfattar även ett s k supplement (vol 1275-1301), vilket utgör KrA acc 1987/116. Detta supplement består huvudsakligen av följande delar:
1. En rad äldre rullor (huvudsakligen generalmönster- rullor). De omfattar tiden 1687-1815. De utgörs av sådana rullor som Krigsarkivet sände tillbaka till Hälsinge regemente 1911, eftersom de utgjorde dupletter. Rullorna är ofta inte fullständiga.
2. Handlingar rörande Marma läger. Detta läger i Älv- karleby socken iordningsställdes för artilleriet i början av 1880-talet. I början av 1960-talet övertog Hälsinge regemente driften av skjutfältet. Huvuddelen av handlingarna omfattar tiden 1880-1908. För merparten av volymerna finns sist i förteckningen en särskild specifikation över innehållet i volymerna.
3. Ritningar avseende Marma läger. Ritningarna, såväl original som kopior, är från 1880- och 1890-talen. I den sista ritningsvolymen (vol 1301) finns även litet mer udda material.

Slutligen omfattar förteckningen en särskild specifikation på innehållet i vol 1286-1287 och 1289-1295.

Beställning sker genom att det i högermarginalen av förteckningen befintliga volymnumret anges.

 Arkiv (2 st)

 Serier (1 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
0Arkiv med löpande volymnumreringHandlingar åren 1647-1875.