bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30

Ransäters kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11968 – 1991Bilagor till församlingsböcker 1968-1991, födelse- och dopböcker 1968-1991, konfirmationsböcker 1985-1986, äktenskapsböcker 1968-1988 samt död- och begravningsböcker 1968-1990. Bilagor till flyttningslängderna 1968-1991.
Häri även bilagor till konfirmationsbok 1997, vigselbok 1995 samt begravningsbok 1992-1998