För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande kyrkogården

Fryksände kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på O. Serien är avslutad.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13131/O II a/11921Arkitekt Bror Almqvists brev om kyrkogårdens planering. 
Se: SE/VA/13131/P II/4Odat.Anteckningar om kyrkogårdarna. 
11900 – 1966Gravbok. 
21908, u.å.Förteckning över familjegravar och gravfonder u.å. samt handl. rörande kyrkogårdens utvidgning 1908. Häri även handl. rörande prästerskapets löneförmåner 1877-1949, prästerskapets och kyrkobetjäningens tjänstgöring 1869-1950 samt M. von Schoultz donationsbrev 1958. 
31918 – 1920Förteckning över uppmätta gravplatser. Häri även förteckning över personer som köpt grus av kyrkan 1918-1920. 
41930 – 1988Kyrkogårdens renovering, gravfonder, gravbrev, gravkvartersblad, renovering av kyrkomuren samt handl. ang. beredskapsarbete 1971-1972. 
51942 – 1964Gravbok. 
61969-Pärm. Gravskötselkontrakt. Saknas 2002. 
71971 – 1991Handl. rörande jordfästning och gravsättning för icke församlingsbor. 
81985 – 1988Tillbyggnad av församlingshem. Ritningar m.m. 
91985 – 1988Tillbyggnad av församlingshem. Protokoll, ritningar m.m.