Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Ritningar ang kyrkorna i Älvsbyn och Vidsel

Älvsby kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (57 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11879Ritning till orgelläktaren i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14340
J Lundberg
 
- [K0001]1899Ritning till inredningsarbeten i Elfsby kyrka osign
Kvarligger i vol O I aa:1
 
- [K0002]1912Ritningsförslag till centraluppvärmning av Älvsby kyrka
Skoglund & Olsson, Gävle
Kvarligger i vol O I aa:1
 
21937Ritningar (6 st) ang installation av värmeledning i Älvsby kyrka, huvud- resp alternativförslag
Kartsamlingen HLA 14369
E Malm
 
31937Uppmätningsritningar (3 st) över Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14370
Länsarkitektkontoret, Luleå
 
41937Ritningar (4 st) ang programskiss till restaurering av Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14371
Länsarkitektkontoret, Luleå
 
- [K0003]1937Ritningar (9 st) ang Älvsby kyrka och installation av värmedledning, 2 förslag
E Malm
Kvarligger i vol O I aa:1
 
51938Ritningar (2 st) över västra och östra ingångarna till kyrkan i Älvsbyn ang iordningställande av vindfång
Kartsamlingen HLA 14372
Länsarkitektkontoret i Luleå
 
61938Ritningar ang radiatorklädnader i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14373
Länsarkitektkontoret, Luleå
 
71938Ritningar (2 st) ang utbyggnad av sakristian i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14374
Länsarkitektkontoret Luleå
 
- [K0004]1938Ritningar (5 st) ang installation av värmeledning i Älvsby kyrka
Länsarkitektkontoret Luleå
Kvarligger i vol O I aa:1
 
81940Ritningar (4 st) ang förslag till restaurering av
Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14375
Länsarkitektkontoret Luleå
 
91940Ritningar (2 st) ang elinstallation i samband med restaurering av kyrkan i Älvsbyn
Kartsamlingen HLA 14376
Länsarkitektkontoret Luleå
 
101940Detaljritning över sakristia i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14377
Länsarkitektkontoret Luleå
 
111940Ritningar (2 st) över nytt tak till predikstol, Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14379
Länsarkitektkontoret Luleå
 
121940Detaljritningar (2 st) över nytt tak till predikstol, Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14380
Länsarkitektkontoret Luleå
 
131940Ritning över längdsektion i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14381
Länsarkitektkontoret Luleå
 
- [K0005]1940Ritning ang el-installation i Älvsby kyrka osign
Kvarligger i vol K II b:1
 
- [K0006]1940Ritningar (6 st) ang invändig restaurering av Älvsby kyrka
Länsarkitektkontoret Luleå
Kvarligger i vol O I aa:1
 
141940?Detaljritning över taklist i predikstol, Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14378
osign
 
- [K0007]1952Ritningsförslag (2 st) ang indragning av vatten och avlopp till kyrkan i Älvsbyn
Gatukontoret
Kvarligger i vol K III d:2
 
- [K0008]1966Uppmätningsritningar (10 st) ang Älvsby kyrka
NAB Piteå
Kvarligger i vol O I aa:3
 
- [K0009]1966Uppmätningsritningar (10 st) ang Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:4
 
- [K0010]1966Situationsplan för Småkyrka i Vidsel
Jan Thurfjell Arkitektkontor AB
Kvarligger i vol O I ab:4
 
- [K0011]1966Ritningar (3 st) ang grundundersökning i Vidsel
VIAK
Kvarligger i vol O I ab:5
 
- [K0012]1966Ritningar (3 st) ang sanitetsanläggning, Småkyrkan i Vidsel
NAB Piteå
Kvarligger i vol O I ab:6
 
- [K0013]1966Ritningar (8 st) ang el-, värme- och ventilationsanläggning i Småkyrkan i Vidsel
NAB Piteå
Kvarligger i vol O I ab:6
 
- [K0014]1966Ritningsförslag (2 blad) till kyrka och samlingssal i Vidsel
S Wennberg
Kvarligger i vol O I ab:7
 
- [K0015]1966Utredningsskisser (13 blad), 2 alternativ, till småkyrka och församlingshem i Vidsel
Jan Thurfjell Arkitektkontor AB
Kvarligger i vol O I ab:7
 
- [K0016]1966Ritningar (3 st) ang grundundersökning i Vidsel
VIAK
Kvarligger i vol O I ab:8
 
151967Ritningsförslag till anslagstavlor i Älvsby kyrka
Kartsamlingen HLA 14366
NAB Piteå
 
- [K0017]1967Detaljritning ang ny orgel i Älvsby kyrka
Grönlunds orgelbyggeri
Kvarligger i O I aa:3
 
- [K0018]1967Ritningsförslag (5 blad) ang restaurering av Älvsby kyrka
NAB Piteå
Kvarligger i vol O I aa:3
 
- [K0019]1967Ritningar (31 st) med ritningsförteckning ang
projekt Småkyrka i Vidsel
J Thurfjells Arkitektkontor AB
Kvarligger i vol O I ab:5
 
- [K0020]1968Arbetsritning ang restaurering av Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:2
 
- [K0021]1968Konstruktionsritningar (2 st) ang Älvsby kyrka NAB
Kvarligger i vol O I aa:3
 
- [K0022]1968Arbetsritningar (8 st) ang Älvsby kyrka NAB
Kvarligger i vol O I aa:4
 
- [K0023]1968Konstruktionsritningar (2 st) ang Älvsby kyrka NAB
Kvarligger i vol O I aa:4
 
- [K0024]1968Situationsplan över Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:4
 
- [K0025]1968Reviderade ritningar (6 st) ang Älvsby kyrka NAB/POF
Kvarligger i vol O I aa:5
 
- [K0026]1968Uppmätningsritningar (10 st) ang Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:5
 
- [K0027]1968Arbetsritningar (11 st) ang elinstallation i Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:6
 
- [K0028]1968Arbetsritningar (5 st) ang ventilationsinstallation i Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:7
 
- [K0029]1968Arbetsritningar (6 st) ang värme- och sanitetsinstallation i Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:8
 
- [K0030]1968Arbetsritningar (29 st) ang målningsarbeten i Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:9
 
- [K0031]1968Reviderade arbetsritningar (6 st) ang Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:10
 
- [K0032]1968Arbetsritningar (10 st) ang bl a kor, altare, skrudskåp, andaktsrum och kyrkdörr i
Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:10
 
- [K0033]1968Ritning över anslutning gavelskiva och takfot,
småkyrkan i Vidsel
J Thurfjell Arkitektkontor
Kvarligger i vol O I ab:8
 
- [K0034]1968Ritningsförslag (3 st) till inredning i Vidsels småkyrka
Kyrkans Byggnadsbyrå, Sthlm
Kvarligger i vol O I ab:4
 
- [K0035]1969Detaljritningar (3 st) ang bänkar i Älvsby kyrka
Åke Franzén
Kvarligger i vol O I aa:2
 
- [K0036]1969Arbetsritningar (5 st) ang nya bänkar i Älvsby kyrka
NAB
Kvarligger i vol O I aa:10
 
- [K0037]1969Uppmätningsritning ang Älvsby kyrka NAB
Kvarligger i vol O I aa:10
 
- [K0038]1971Ritning ang nummertavla i Älvsby kyrka NAB
Kvarligger i vol O I aa:10
 
- [K0039]1997Arbetsritningar (4 st) ang målning av Älvsby kyrkas yttertak
G Muskos
Kvarligger i vol O I aa:11
 
16odatSkisser (4 st) för plantering framför kyrkan osign
Kartsamlingen HLA 14342
 
17odatDetaljskisser (6 st) för plantering framför kyrkan
osign
Kartsamlingen HLA 14343
 
18odatArbetsritning till orgelläktare i Elfsby kyrka (werklig storlek)
osign
Kartsamlingen HLA 14364