bild
Serie

Kyrkorådets och pastoratskyrkorådets arbetsutskotts handlingar

Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (T-län)

Arbetsutskottens handlingar ingår i serien K III b