Torsdag den 21 februari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

75 Agda, 77 Agne, 2:a klass minbåtar

Marinens ritningar

2:dra kl. minbåtarna No 75 Agda och No 77 Agne.
Agda byggd på Karlskrona Örlogsvarv. Levererad 1891.
Agne byggd på Galärvarvet. Levererad 1892
Ändrades 1910 till vedettbåt. No 13 och No 14 resp.
Agne utrangerad och såld 1924. Agda använd som skjutmål och sänkt 1925.

 Kartor / ritningar (27 st)