bild
Volym

[Handlingar angående kyrka]

Västerfärnebo kyrkoarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/ULA/11712/O I a/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/WK4GuTX9rH6cxG02H087k3
Datering
15381786(Tidsomfång)
VillkorNej
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala

Innehåll

Allmän anmärkning"Then Christeligha Församling uthi Westre Fernebodha Anno D. MDC XXII". Kopiebok för kungabrev och skrivelser från myndigheter rörande kyrkan, prästerskapet och församlingen. Med register i volymens slut. Innehåller även kyrko- och prästgårdsinventarium 1622, protokoll vid biskopsvisitationer 1737-08-21 och 1755-06-22, avskrifter av handlingar rörande Karbennings kapell 1653-1709, förteckning över kyrkoherdar i Västerfärnebo kontrakt: Västerfärnebo 1371-1871, Norberg 1422-1707, Romfartuna 1411-1710, Haraker 1508-1699, Fläckebo 1408-1708 och
Västervåla 1516-1688, förteckning över komministrar, kapellaner och adjunkter i Västerfärnebo 1580-1868.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Övriga handlingar (SE/ULA/10374/P I)
Se-hänvisning från: Handlingar angående kyrka (SE/ULA/10509/O I a)
Se-hänvisning från: Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel,
andra myndigheter och enskilda. Korrespondens
(SE/ULA/11712/J I b)
Se-hänvisning från: Visitationsprotokoll (SE/ULA/11712/N I)
Se-hänvisning från: Inventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivet (SE/ULA/11712/N III)
Se-hänvisning från: Historiska anteckningar (SE/ULA/11723/P II)
Se-hänvisning från: Historiska anteckningar (SE/ULA/11099/P II)
Se-hänvisning från: Historiska anteckningar (SE/ULA/11712/P II)
Se-hänvisning från: Historiska anteckningar (SE/ULA/11278/P V)

Kontroll

Senast ändrad2006-04-05 00:00:00