Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Anundsjö kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11654 – 1700Inb. i kapsel
Inneh. även:
Annotation på herredagsprästerna i södra och norra kontrakten 1650-1677.
Prästgårdens och kyrkans inventarium 1652.
Prästgårdens inventarium 1696.
Kommunionlängd 1708-1719.
Prosteting 1653,1657,1661-1663
1665.
 
21700 – 1757Inb.
Inneh. även:
Förteckning över bibelpre-
numeranter 1727.
Kyrkans inventarium 1700(med
senare tillägg).
Biskopsvisitationsprotokoll 1700,
1707,1729,1754.
Förteckning över domkapitlets skrivelser 1720-1731.
 
31758 – 1823Inb.
Inneh. även:
Kyrkans inventarium 1788.
 
41762 – 1876Kapsel
Handlingar till kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Röklängd över dem som levererat linfrö och tjära 1761,1765-1766
Förteckning över gåvor till kyrkklockans omgjutning 1792
Ljuslängder 1785-1868
Auktionslängd över kyrkans diverse egendom 1886.
 
51773 – 1789Kapsel Spr år
Räkenskapskladdar
Inneh. även:
Kladdar till födelse- och
dopbok spr år 1773-1824
 
61790 – 1832Kapsel Spr.år.
Räkenskapskladdar 1790,1795,1808-
1818,1820-1832.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1790-1832,
spr år.
Räkenskaper över lasarettsmedel
1792-1808, spr år.
 
71823 – 1876Inb
Anm.:
Special t o m 1842
 
81832 – 1852Kapsel
Lev. 50/1952
Räkenskapskladdar 1832,1833, 1837-1845,1848,1852.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper och räkenskaper över lasarettsmedel 1838-1846
Kalkyler över kyrkans räken-
skaper 1838-1846
Revisionsberättelser m m 1838-1846
Reverser och intecknings-
handlingar 1833-1842
Räkenskaper för skolan 1848-1849
Räkenskaper för fattigvård (bouppteckning, auktionsprotokoll och
indrivningshandling) 1832,1837-1864
Insamlade kollektmedel 1846 Auktionsprotokoll över kyrkans vin och
byggnadssäd 1833-1858
Handlingar rörande sparlårs-
inrättning 1831-1849
 
91856 – 1862Kapsel
Inkomstkladd
Lev 52/1973
Anm.:
Obs! FUKTSKADAD. FÅR EJ UTLÅNAS.

Inneh. även:
Inkomstkladd för fattigkassan och lasarettsmedel 1856-1862.
 
101856 – 1889Kapsel
Skuldbok
Lev 52/1973
 
111862 – 1895Häften i kapsel
Inkomstkladdar
Lev 52/1973

Inneh. även:
Inkomstkladd för fattigkassan 1862-1879.
Inkomstkladd för lasarettsmedel 1862-1869.
Räkenskaper och verifikationer till nya prästgården 1885-1889.
 
121870 – 1899Kapsel
Verifikationer
Lev 52/1973