bild
Serie

Handlingar angående jubileer, kyrkoherdar och historiska anteckningar

Katarina kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11676 – 1925Odaterad avskrift av Herman Schröders levnadsbeskrivning, originalet från 1676-1744. Anteckningar om kyrkan, avskrifter av kungabrev, förteckningar över präster i församlingen 1830-1925. 
21692 – 1885Handlingar rörande enskilda personer och sällskap 1692-1885, odat. Diverse debetsedlar 1712-1867. Ett antal lotter och handlingar rörande ett lotteri som först blev beviljat, men sedan förbjudet, 1757. 
31767 – 1820Kungörelser över efterlysta personer. 
41801Insamlingar till förmån för personer som förlorat egendom vid eldsvådan 1801. 
51827 – 1865Kyrkoherde Winters privata räkningar 1833-1834. Handlingar rörande kyrkoherde Öfverström 1827-1865. Kyrkoherde Axel Landquists självbiografi "Minnen" del 1-4, odaterad (ca 1880-tal). 
61833 – 1841Predikningar av Nils Ignell 1833-1841, odat. Tidningsnotiser och noteringar om eldsvådan i kyrkans torn 1835. 
71835 – 1873Anteckningar om katarina kyrka 1835-1847. Ekonomiska handlingar rörande Katarina församling 1800-tal. Sammanställning av frågor som behandlats på sockenstämmor 1863-1873. 
81881 – 1959Professor John Landquists anteckningar. 
91881 – 1960Statistik (präster, antal konfirmander m.m.) över konfirmationsundervisning i Katarina församling 1930-1960 samt en sammanställning för tiden innan 1881-1929. Minnesbok över utbetalningar, annonsering om ansökningar m.m. 1908-1927. Professor John Bergs självbiografiska anteckningar, med en uppsats om Berg i Svenska läkartidningen 1960 av Arvid Wallgren (John Berg avled 1931 och anteckningarna överlämnades till församlingen 1961-02-03). Kyrkoherde Karl Edqvists anteckningar om "Historisk kristendomsundervisning i barndomsskolan" odat 
101907 – 1995Handlingar rörande delningen av Katarina församling 1907-1917. Kyrkoherdeinstallationer 1946-1984, samt Stig Johnssons avskedspredikan 1991. Uppsats i historia "Inflyttningen till Katarina församling år 1900" av Kenneth Magnusson 1971. Program m.m. rörande invigningar och jubileer: Katarina 300 år 1954; kyrkklockorna i Katarina kyrka 1992; Katarina yttre renovering klar 1988; Allhelgonakyrkan 1988; invigning av korkåpa, kyrkorgel och samlingslokal i Allhelgonakyrkan 1990, återinvigning av Katarina 1995. Handlingar rörande "Konst i Katarina" 1974-1976.
 
111935 – 1946Liggare över bröllop där Katarina kyrkas brudkrona har använts.