bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30 Gallringsbara

Brandstads kyrkoarkiv

Serien gallras med 20 års frist i enlighet med Riksarkivets gallringsföreskrifter 1990:105.