bild
Serie

Prästlönekassans räkenskaper

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Fr.o.m. 1958 ingår räkenskaperna i L I aa. Serien är avslutad.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11933 – 1957Kassabok 1933-1937. Häri ingår kassabok för Motorp 1938-1957. 
21933 – 1936Avräkningsbok för prästlönekassan. 
31935 – 1937Huvudbok. Häri ingår Grinnemo jordavsöndringsfond 1935-1941, Klockareboställets jordavsöndringsfond 1935-1941, Motorps jordavsöndringsfond 1935-1941 samt Knappåsens jordavsöndringsfond 1935-1941. 
41938 – 1940Huvudbok för Grinnemo. 
51938 – 1944Kassabok för Grinnemo. 
61938 – 1947Huvudbok för Motorp. 
71938 – 1940Huvudbok för Knappåsen. 
81938 – 1943Kassabok för Knappåsen. 
91941 – 1957Huvudbok för Grinnemo. 
101945 – 1954Kassabok för Grinnemo. 
111948 – 1957Huvudbok för Motorp. 
121941 – 1954Huvudbok för Knappåsen. 
131944 – 1952Kassabok för Knappåsen. 
141953 – 1957Kassabok för Knappåsen. 
151955 – 1957Kassabok för Grinnemo. 
161955 – 1957Huvudbok för Knappåsen.