Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

[Biographica]

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

 Volymer (30 st)

ReferenskodAnmärkning 
T 1Taaffe
Tabbert, Stralenberg
Tabberts
Tabeteau
Tack
Tacke - se Armén, ansökningar och meritförteckning, se även Bremensia, volym 59
Tackman, Tockman
Tafiell - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tage
Tagenfelt
Tahden, von - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Talén
Talheim, se Thalheim, volym T 8 a
Tallberg, Gyllenberg, Gyllenhoff
Tallenberg, von - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tallerina, ej Gallerina, se volym G 1
Tallqvist
Tallroth
Talman - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tamin
Tammelander
Tammelin, Dahlstedt
Tammersson - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tanck, Tancke, Tancken
Tandefeldt, Tandefelt, von Göben, Glansenstjerna, Sölfuerbögel, Silfverbögel
Tanggren, Wahlberg
Tanne
Tannström
Tapp, Tappe - se Armén, ansökningar och meritförteckning, även Arméns civilstat, auditörer.
Tappike
Tarchman, Tarckman
Tarras
Tars, Schlÿter
Tarucha - se brev till hertig Karl.
 
T 2Taube -
- Tauberiana, 1610-tal, 1622, 1639, 1724, 1777
- Anna Taube, 1601
- Anna Elisabeth Taube, 1677
- August Taube, 1794, 1800, 1801
- Berendt, Berndt Taube, 1653, 1657, 1660, 1664
- Bernhardt Taube, 1637
- Carl Taube, 1735, 1810, 1821
- Christian Taube, 1807, Wilhelmina Pollett
- Claus Taube, 1643, Reinhard Taube
- Conrad Taube, 1600-tal, Plater
- Didrich Taube, 1627, 1766
- Eleonora Charlotta Bonde, 1719, 1733, 1750, gift med Wilhelm Taube
- Edvard ? Taube, 1600-tal
- Ernst Ludvig Taube, 1758, 1761, 1763, änkan Margareta von Schwartzern
- Evert Taube, 1600-tal, 1705, Beata Elisabeth Wrangel
- Evert Didrik Taube, 1700-tal, 1719, 1724, 1726, 1730
- Evert Fredrik Taube, 1786
- Evert Wilhelm Taube, 1773
- Frans Fredrik Ferdinand Taube, 1838
- Georg Fredrik Taube, 1665, 1666, 1688
- Georg Johan Taube, 1660-tal, 1724, 1725
- Gustav Adam Taube, 1699, 1712, 1715, 1720, 1722, 1725, 1732, 1735, 1736, 1737, änkan Anna Dorothea von Fersen
- Gustaf Adolf Taube, se Enskilda samlingar: Taube.
- Gustaf Didrik, Diedrich Taube, 1809
- Hans Taube, 1600-tal
- Hans Henrik Taube, 1747, 1751
- Henrik Johan Taube, 1648, 1660, 1668, 1670-tal, 1679, 1680, änkan Anna Magdalena von Bucken
- Jacob Taube, 1600-tal, hustru Dorothea
- Jacob Johan Taube, 1655, 1662, 1667, 1669, 1677, 1679, 1681, 1701, hustru Maria Horn
- Johan Taube, 1740
- Johan Ludvig Taube, 1700-tal, hustru Charlotta Enesköld
- Johan Reinhold Taube, 1788, 1790, 1791
- Jost Taube, 1652
- Ludvig Taube, 1582, 1623, 1630, 1670, 1673, 1742
- Ludvig Johan Taube, 1690-tal
- Ludvig Wilhelm Taube, 1686, 1696
- Margareta Elisabeth Taube, 1686
- Niclas Henrik Taube, 1660-tal
- Otto Taube, 1620-tal
- Otto Reinhold Taube, 1636, 1650-tal, 1651, 1663, 1680, 1683, 1685, 1687, 1697, 1698, 1699, dess änka Margareta Oxe
- Otto Vilhelm Taube, 1712
- Reinhard, Reinhold, Taube, 1643, 1644, se även Claus Taube
- Ulrika Taube, 1795
- Wilhelm Taube, 1645, 1656, 1661, 1663, 1685, se även Eleonora Charlotta Bonde
- Vilhelm Fredrik Taube, 1600
 
T 3Taubenfelt, Taubenfeldt
Taubenheim - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Taueberg, Tauenbergh
Taurel
Tauscher, Tausher, Tausherin
Tauson
Taussas - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Taust, Taustin, Tausty, Taustÿ
Tauvon, Thauvonii, Thauvonius, Thavonius, Thawonius, Tavonÿ - se även Armén, ansökningar och meritförteckning
 
T 4Tawast, Tawastén, Tawaststjerna, Skraggensköld
Tawastén, Tawast
Tawaststjerna, Cairenius
Tavonius, se Tauvonius, volym T 3
Tayard
Taxell - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Taxenius
 
T 5Teckenberg, Täckenberg, Wenström
Tecklenborg, Tacklanborg
Tectonius, Thectorius, Thecronius
Tede - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Teegel
Teet, Theet, Stjerncreutz
Tegel
Tegelberg
Tegenman, Thegenman
Tegman, Tegensköld, Tegmansköld
Tegensköld, Tegenschöld, Tegenschöldt
Tegmansköld
Tegnaeus
Tegner, Thegner, Thengner
Teixera
Tekelnig - se Tetellnig, volym T 7.
 
T 6Telbom, Tellbom
Telin, Thelin, Telijn, Riddermark
Tell - se Flottan, ansökningar och meritförteckning
Tellander
Teller
Tellerstedt
Tellgren, Tellgréen
Tellström
Telning, Tehlning, Thelning
Teman, Theman
Tempelman
Templien
Temptander - se Themptander, volym T 8 a
Tendler
Tenenius
Tengblad
Tenggren
Tenglund
Tengman
Tengmark
Tenner
Tento
Teppati, Tepati
Teppos, Teppoj, Teppå
Terlon
Terlow, Therlow, Terlou, Therlw, Prestbeck
Termenius - se Thermenius eller Thermén, volym T 8 a
Termo, von
Ternaeus
Ternberg - se Skrivelser till Kanslikollegiet
Ternsten
Tersér
Terserus
Tersherr
Tersmeden, Beetzen, Cedercreutz
 
T 7Tesche - se även Sutthoff och Lode
Teschemacher, Tesschemarher
Teschen
Teschendorff - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tesse
Tessin
Tessmar, Thesmar
Tessmer
Testrup
Tetellnig - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tets
Tetsch
Tettenborn
Tetzloff
 
T 8 aTeucler, Teuchler, Teukler, Brandt
Teuffel - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Teurloen, Teurloén
Teush - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Teuterström, Adlercreutz
Teutschler, Teutzschler
Teutzer
Texsten
Textorin
Textorius
Thaden - se von Tahden, volym T 1
Thaelaus, Thálaus
Thaelin
Thailler
Thalbitzer
Thalheim
Tham, Tamm
Thaniander
Tharmoth
Theander
Thebell - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Thed
Thede
Théel, Thel
Thegerström
Thegrae, Thegraea
Theilen
Thelaus - se ovan, Thaelaus
Theler
Thelott
Theman - se Teman, volym T 6
Themptander, Temptander
Thenharsem, Then Harsem, Peter
Thenstedt - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Theophili
Theorell
Thering
Thermaenius
Thermén
Thermenius
Thernell
Thersner
Thessenou
Thessleff, Theslef, Stjernstedt
Thesslöf - se Armén, ansökningar och meritförteckning
 
T 8 bThesson - se Flottans civilstat, arklimästare
Theuis - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Theumm, von
Thevis
Thevitz
Thickyns, engelsman
Thie, Tije, Tye, von der Tye
Thiel, Tiel
Thielen, von - se Armén, ansökningar och meritförteckning samt Sköldebrevssamlingen
Thielo, Tijlo, Tilo von Thilau - se Arm´ns civilstat, auditörer
Thier, se nedan, von Thieren
Thieren, von Thieren, Thier
Thiesen, Thÿsen, Anckarhjelm, Anckarstjerna
Thieson, Tison
Thil
Thile, Tiele, Tijle, Tÿle, Gyldenhoff
Thileman, Thilleman, Tihleman
Thilman, Thilleman, Thillman, Tÿhlman, de Besche
Thim, Timm
Thime - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Thimerhjelm - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Thimern, Thimerhjelm
Thiorndalinus
Thirfelt
Thiriot
 
T 9Thodén, Thodéen, Thunius
Tholander, Thollander, Cederstråle
Tholin, Tholijn, von Tholÿn, Stjernblad
Thomae
Thomaeus, Thomaus, Thomée, Thomaei, Adelsköld
Thomas
Thomasdotter
Thomassen
Thomasson, Hjortfelt, Leijonberg, Ögnelood
Thomée - se ovan, Thomaeus
Thomesson
Thomingius
Thomlingson
Thomssen, Thomasen, Büchter
Thomsson
Thomsson, von, Anckarstjerna, Ehrenstolpe, Klingspor, Kruse af Elghammar, Sjöblad, Svenske
Thorberg
Thorbjörnsson - se Torbjörnsson, volym T 15
Thordsson, Leijonram
Thorén
Thorild
Thorin - se Torin, volym T 15
Thoring, Thoringh
 
T 10Thorlindenn
Thormöhlen, Kahlmeter
Thorn - se Flottan, meritförteckningar, präster
Thorsberg
Thorsén
Thorsseen, Boberg, Roos
Thorslund
Thorsson
Thorstensson, Hillesköld
Thorvigge, Stenbock
Thorwöst, Thorwöste, Thorwöster, Kanterhielm, Segerbade
Thourlindhe, von
Thouron
Thovenig, Thovenius
Thraene
Thre
Throlingen, Häijn
Thudén
Thuen
Thun, von, Rosenström
Thunberg
Thunell
Thunius - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Thunman - se Arméns civilstat, präster
Thunvall
Thuraeus
Thurdfjäll, Turdfjell, Turdfjäll
Thureau
Thurenius
Thurman - se även Bremensia, volym 57
Thurn, Thuern, von Thuru, Hardeck, Harrdeck
Thuronius, Törnecreutz
Thuru, Thurn
Thuue
Thümen
Thyselius
Thöl
Thönnecken - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Thör
Thöresson
Thörning - se Törning, volym T 26 a
 
T 11Tibell
Tiber
Tiberg
Tiburtius
Tideman
Tidén
Tiderwall
Tidholm
Tidiksson
Tiecknitz
Tiede
Tielck - se Arméns civilstat, kirurger
Tielcke, Tielke
Tieling, Tilingh
Tielke
Tiellman - se Tiällman, volym T 13
Tielman, Löwenborg
Tiels
Tiene
Tierstedt
Tiesenhausen, von Thiesenhausen - se även Livonica
- Adam Johan Tiesenhausen
- Anna
- Anna Elisabet
- Carl
- Carl Adolf
- Carol
- Caspar, Schersted
- Caspar Wilhelm
- Christoffer Friederich
- Detlof
- Diderick, Diedrich
- Dorothea Maria
- Elisabeth
- Engelbrecht
- Fabian, dess änka Gertrud
- Friedrich
- Friedrich Wilhelm
- Fromhult, Bartolomeus Ture, Johan Schambach, Herman Samsson, Walter von Rosen
- Georg
- Gertrud
- Gotthard Johan
- Hans Hindrich, Herman Wöstman, Johan von Rechenberg, Tonnies Boissman
- Hedvig - se även Margareta
- Heinrich
- Helmodi
- Jacob
- Jacob Johan
- Johan, dess änka, Catharina Brummer- Johanna Margareta
- Johanna Margareta
- Magnus Johan
- Margareta, Hedvig Tiesenhausen
- Otto, dess änka, Margareta Wrangel
- Rotgert, Rutger
- Walter
 
T 12Tietz, von Tietzen, Titzen
Tietzwulff, Tiezwulff, Samson
Tigh
Tigerfelt
Tigerhielm, Tigerhjelm, Lejoncrona
Tigerclou, Tigerklou, Cronberg, Leijonhielm, Loccenius
Tigerman
Tigersköld - se även Armén, ansökningar och meritförteckning
Tigerstedt
Tigerstjerna
Tijp, Tüp
 
T 13Tilas, Thilas, Norlind, Hjärne
Tilebein
Tilemontanus
Tiliander, Tilliander
Tiljander, Kallenberg
Tillack
Tillaeus, Tilleus
Tillandz, Ericius, Thavonius
Tillberg - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tiller
Tillheim
Tillia, Tillja, Schmidt
Tillman
Tillqvist - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tillroth, Göthenstjerna
Tillsnär - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Timelander, Timmelander, Schmedeman
Timell
Timitschi - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Timme - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Timmerman
Timming, Stenius
Timofeoff, Timofloff
Timoni
Tijmpffe, Timpf, Timpfen, Tÿmpff, Tymphius
Tinctorius, Ferber von Hohenstein
Tingberg - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tingstadius
Tingwall, Thingwall, Anckarsparre, Bergenstierna, Bierchenius, Porath
Tinnerholm
Tiquet, Scheidenberg, Stafhell, Toutin
Tiroll - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tisensten
Tischer, Tisher
Tissie
Tiste - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tistel
Tivander - se Arméns civilstat, proviantmästare
Tiverholm
Tiällman
Tjeder, Stålsvärd
 
T 14Tockenström, Tåckenström, Tåkenström, Krabbe
Tockerberg
Tocklin, Tocklün
Tode
Todin
Tolboum
Tolck, von Birgen, von Bergen, Preisdt
Tolcks, Tölcks
Toll, Tholl
Tollander
Tolle
Tollengren, Tollerhjelm
Tollenqvist, Liedberg, Kinnander
Tollehusen
Tollesson - se Arméns civilstat, präster
Tollet, Laideflygt
Tollin
Tolstad
Tolstadius, Tollstadius, Creutz, Soop
Tolstedt, Tollstedt, Standaer
Tollsteen, Tolsteen - se Schlyter
Tolstein - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tollstén, Tolsten
Tollstorp, Holtz, Snöbom
Tolpo, Tålpo, Losköld
 
T 15Tondeur
Toppelius
Toppengieter, Arnold, Düppengieter
Toppridder, Topridder
Topssen
Torbjörnsson, Haveland
Torck, von Torcken
Tordenskiöld
Torén
Toresdotter
Torin
Torijn, Thorin
Torinius
Tornaeus
Tornander
Tornberg
Torneman, Tornemann
Tornerfelt, Tornerefelt, Törnerefält, Ulfsax
Tornérhielm
Torngren
Tornquist
Torpadius
Torren - se Justitiekanslern, Inkommande skrivelser
Torsberg, Torvöht
Torschen - se nedan, Torsk
Torsell, Torshell, Ehrenpåle
Torsk, Torschen, Tårsk
Torskenstierna
Torslovio, Torslow
Torslund
Torstanii, Torstanius
Torsteen, Torhsteen
Torstensson
 
T 16Torstensson - se även Torstensonska samlingen i serien Enskilda samlingar. Släktens enskilda angelägenheter hitförda från Bielkesamlingen.
- Anders, den äldre; Stenbock, se även Bremensia, volym 57
- Carl Ulrik
- Erik
- Greta Magdalena
- Jacob
- Lennart
 
T 17Tortsson, Tortzon
Tostén - se Justitiekanslern, inkommande skrivelser
Tott, Thott
Totterman - se Arméns civilstat, auditörer
Tottie
Tottie Arfvedsson, Arvidsson
Tottlén
Tottorf
Toutin, Touttin
Touville
Touschier - se Justitiekanslern, Inkommande skrivelser
Towesson, Towe
Tubbo
 
T 18 aTrafvare, Adlerfelt
Trafvenfeldt, Travenfelt, Trafvare
Trafverhjelm
Tragman
Traill, Treil, Trel, De laval
Tramb
Tramberg, von
Trampe
Trana, Tranhjelm, Tranfelt, Transköld
Tranaeus, Herbst
Tranander - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tranause
Tranberg
Tranchell
Tranefelt
Tranello
Tranér
Tranevardius, Geete
Tranheim
Tranhjelm, Trana
Tranman
 
T 18 bTransehe von Roseneck, Grönbäck, Kempensköld, Klöverblad
Transehe, Valerius von
Transköld
Trapp
Trast, Burman
Traudtman
Trauitz, von
Trauschwitz, von
Trautwetter
 
T 19Treangel - se Flottan, ansökningar och meritförteckning
Trebonio, Trebonius
Trechou
Treffenberg
Treffenfelt - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Treffenhielm - se även Armén, ansökningar och meritförteckning, samt Skrivelser till Kanslikollegiet
Treffensköld - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Treide, von, Stålarm
Treiden, von, Treÿden
Treileben, von - se även Treuleben
Treitzeler, Treitschler
Trekel
Trembley, de Trembley
Trenck - se Arméns civilstat, mönsterskrivare
Trencke, von der
Trenckner
Trendelenburg, Tingstadius
Treptou, Treptow
Treschenberg
Trescher
Treshart
Tretzel, Tretzell
Treuenfels, Treüenfels
Treuleben - se även Treileben
Treutiger - se även Tigerfelt, volym T 12
Treutz
Treves, Trewes
Tribler
Triebe - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Triewaldt, Trivaldt, Trivalt, Triwald
Trip, Tripp - se även Trippska arvingars fodran, volym T 20
Trippa
 
T 20Tripp, Trippar, Trippska arvingarnas kronofodran - Ej filmat, cirka 700 sidor 
T 21Trippelfues, Trippelfuss
Trobeck
Troilius, von Troil, Troili
Troles - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Trolin, Trollenfeöt
Trolle, till Näs
Trolle af Trolle, Danmark
 
T 22Tromsten, Tromstein
Tronberg, Rolusson
Tropp
Trost, Gyllentrost - se även Armén, ansökningar och meritförteckning
Trott - se Fullmakter
Trottonius - se även Armén, ansökningar och meritförteckning
Trottsson, Trottzson
Trottz, Trotz - se även Steen
Trotzenfelt, Traubtzig
Trotzig, Trotzige, Glock, Oldenkopp, Snack, Stockman, Traubtzig, Watz
Trottz, Trotz
Troy, Yroÿ
Troyen, Troÿen
Trozelius
Trubetskoj
Truchsess
Trummel, Dommel
Trundman
Trunström
Trybom - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tryggdahl - se Arméns civilstat, auditörer
Tråss, Moberg, Stenfelt
Träbohm, Träbom, Adelcrantz
Trädgård, Trädgårdh, Trägård, Tragaard, Traegård
Trädlod, Ridderlod
Tschammer, von Tschammer, Sternheck
 
T 23Tubbo - se volym T 17
Tuchler
Tuchscherer, Tuchscherez
Tudeer - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tuderus, Forthelia
Tufva
Tugurin - se Arméns civilstat, präster
Tuhnberg - se Thunberg, volym T 10
Tuiscu, Tuisco, Tuisku
Tulenius
Tulicius
Tulin
Tulindberg
Tulbergh, Tullbergh, Tullberg, Kruus, Appelbom, Esbjörnsdotter
Tullgren
Tullin - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Tullman
Tullstedt
Tully
Tumbler
Tunander
Tunberg
Tunck
Tunder
Tunderfelt, Medea Kock, Paulsen, Gustaf Jean de Rode, Johan de Rode, Stralborn, von Wrangel
Tunek - se Enskilda samlingar, arkivfragment
Tuneld, Hamilton, Stiernman
Tunelius - se även Skrivelser till Kanslikollegium
Tunell
 
T 24Tungel, adliga -
- Adolph Tungel, Örnehufvud
- Bengt Gustaf
- Carl Tungel, Nils Tungel
- Johan
- Lars
- Nils
Tungel, Gustaf, friherre, baron
 
T 25 aTungel
Tungelfelt
Turcke, Türcke
Turdfjäll - se Thurdfjäll
Turdin, Turdÿn
Turlau
Turloh
Turner, Turnou
Turnow - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Turou
Turow
Tursén
Tursk, Alberg
Turteltaub, Turteltaube
Turumbull, Wallenstedt
Twengerhielm, Twengerhiälm, Twenggar, Twenger, Twängers, Planting, von Metz, De la Gardie, Rehnschiöld
Twetonius - se Arméns civilstat, präster
Twilling
Twist, Lagertwist, Rosentwist
Tydaeus
Tydeen, Tydén
Tyresson, Falkonhjelm, Falkenstjerna
Tyroff
Tyroll - se Tiroll, volym T 13
Tyres Amundsson - se Falkenhjelm, volym F 4 a
Tysk - se även Armén, ansökningar och meritförteckning
Tåckenström - se Tockenström, volym T 14, se även Armén, ansökningar och meritförteckning
Tåhman
Tärnberg
Tärnström
 
T 25 bTödwen, Todtwen, Tödtwen
Tölcke
Tölingh - se Bremensia volym 57 a, Tilingk
Töllner
Tönnes
Tönnesson, Creutzhammar
Töper - se Armén, ansökningar och meritförteckning
Töpfer - se Arméns civilstat, överkrigskommissarier
Töresson, Grooth
Törling
Törn
Törnberg
Törnbohm, Törnbom, Törnebohm, Cronsparre, Dahlbergh, Parmander
Törndahl
Törne, von Törne, Törnflycht, Törneblad, Törnstjerna
 
T 26 aTörnebladh
Törnebohm - se Törnbohm, volym T 25 b
Törnecrantz
Törnecreutz, Thuronius
Törnehielm, Törnehjelm
Törneman
Törner, Ramstedt
Törneros, Törnros, Törnroos
Törnevall, Törnewall
Törnflycht
Törngren
Törnhjelm - se Törnehjelm
Törning, Thörning, Törningh

 
T 26 bTörnqvist, Törneqvist, Adelcrantz
Törnroos, Törnrose
Törnshier, Törnschiaer, Törnehjelm
Törnsköld, Törnschiaer, Törneskiöldh, Törneschiöld, Appelgreen, Appelgrehn, Spärling, Arvidus
Törnstedt
Tötterman - se Arméns civilstat, auditörer.