bild
Serie

Förteckning över gäldenärer, som avlagt utmätningsed eller förpliktas att avlägga sådan ed, men uraktlåtit fullgöra edgången

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Serien inbunden.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11929 – 1970