bild
Serie

Avgångregister

Huskvarna kyrkoarkiv

Serien består av personavier - i personnummerordning - för personer avgångna 1976--1991-06-30 . Åren 1980--1991-06-30 samsorterade med församlingsregistret (serie A V).

Äldre register bestående av avtryckskort (1948-1967) och bestående av personavier (1968-1975), har gallrats ut.

Årtal i tidskolumnen avser avgångsperiod.

Jämför serie A VI b.

Serien i kartonger.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11976 – 1979T.o.m. födelseår 1944.
Info/
 
21976 – 1979Födelseår 1945-1954.
Info/
 
31976 – 1979Fr.o.m. födelseår 1955.
Info/