Måndag den 20 januari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Obefintligregister

S:t Mikaels kyrkoarkiv

Inga personer obefintligförda 1991-06-30.

Serien avslutad.