Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie (ny serie)

Barkåkra kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (75 st)

ReferenskodTitelTid 
1Karta över de särskilda lägenheterna till Barkåkra och Rebbelbergas kyrkor [karta, kopia]1810 
2Ritning till orgelfasad i Barkåkra kyrka [detalj]1860 
3Förslag till restaurering av Barkåkra kyrka [sektion, plan, detalj]1916 
4Restaureringsförslag Barkåkra kyrka [plan, sektion, detalj, fasad]1924 
5Restaureringsförslag Barkåkra kyrka [detalj, plan]1924 
6Skiss till dekorering av fönster, Barkåkra kyrka [detalj]1926 
7Fönsterskisser, evangelisterna [detalj]1926 
8Barkåkra kyrka, renoveringsförslag [plan]1927 
9Barkåkra kyrka, detaljritning till klinklås m.m. å stigluckan [detalj]1927 
10Karta över ägor till 1/8 mtl Barkåkra 20:1 [karta]1935 
11Ombyggnad av likvagnsbok, toaletter och kyrkstall [plan, fasad, sektion]1938 
12Kyrkogården i Barkåkra församling [gravkarta]1956 
13Kyrkogården i Barkåkra församling, med anteckningar [gravkarta]1956 
14Prästgården i Barkåkra [plan, fasad]1959 
15Barkåkra kyrkogård. Urngård, förslag [karta]1962 
16Barkåkra kyrkogård. Ekonomiområde [plan, fasad]1962 
17Barkåkra kyrkogård. Urngård [situationsplan]1964 
18Barkåkra kyrkogård. Dräneringsplan urngård [plan]1964 
19Barkåkra kyrkogård. Principritning för mur vid urngård [sektion]1964 
20Barkåkra kyrka. Ritning till väggfast bord för psalmböcker [detalj]1964 
21Barkåkra kyrka. Ritning till kapphylla [detalj]1964 
22Barkåkra kyrka. Ritning till vapenhus [plan, sektion]1964 
23Barkåkra kyrka. Ritning till vapenhus, detaljer [detalj]1964 
24Barkåkra kyrka, uppmätningsritning [plan, fasad, detalj]1967 
25Urnlunden Barkåkra [plan]1968 
26Barkåkra kyrkogård [plan]1969 
27Sektion genom kantbalk och betongpelare vid veranda [sektion]1978 
28Barkåkra kyrka [fasad]1979 
29Platta på mark [sektion]1980 
30Barkåkra kyrka. Förslag på vapenhus [sektion, plan]1980 
31Barkåkra kyrka [sektion, plan]1981 
32Tätskikt bakom fasadtegel. Förslag [sektion]1981 
33Anslutning golv-vägg betongbjälklag [detalj]1982 
34Anslutningsdetaljer vid fasadalt. B [detalj]1982 
35Valhall 1:50 m.fl. [situationsplaner]1983 
36Förslag till församlingshem Skälderviken Valhall 1:50 [plan, fasad]1983 
37Barkåkra prästgård. Skiss kök [plan]1984 
38Barkåkra prästgård. Skiss planer [plan]1984 
39Barkåkra prästgård. Ombyggnad [situationsplan]1984 
40Barkåkra prästgård [plan]1984 
41Barkåkra prästgård [fasad]1984 
42Barkåkra prästgård. Ombyggnad kök [plan, vy]1984 
43Barkåkra prästgård. Grind [detalj]1984 
44Barkåkra kyrkogård, gravkarta [karta]1984 
45Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, skissförslag alternativ 1-3 [kartor]1985 
46Kopplings- och flödeschema, ventilation [detal]1986 
47Nybyggnadskarta. Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79 [situationsplan]1986 
48Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, befintliga förhållanden [plan]1986 
49Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, markplaneringsplan [plan]1986 
50Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, planteringsplan [plan]1986 
51Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, vatten- och avfallsplats [detalj, plan]1986 
52Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, mur, principsektioner [sektion]1986 
53Burspråk [detalj]1987 
54Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79 [situationsplan]1987 
55Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79 [fasad]1987 
56Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79 [plan]1987 
57[Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79. Detaljritningar, konstruktion]1987 
58[Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79. Konstruktion]1987 
59Förslag till församlingshem Skälderviken [fasad, plan]1987 
60Barkåkra kyrka. Förslag till orgelutformning [Vy, plan, detalj]1987 
61Barkåkra församlingshem. Om- och tillbyggnad [plan, fasad, sektion, situationsplan, detalj]1992 – 1993 
62Barkåkra församlingshem [plan, sektion, konstruktion]1993 
63Barkåkra kyrka [fasad, plan, detalj]1995 
64Barkåkra församling - ny pastorsexpedition. Idéskiss [fasad, plan, situationsplan]1998 
65Barkåkra 20:1 Pastorsexpedition, om- och tillbyggnad [fastad, plan, detalj]1999 
66Barkåkra 20:1. Pastorsexpedition, om- och tillbyggnad [konstrukton, plan, sektion]1999 
67Barkåkra kyrka. Förslag till glasmålning å korfönster [detalj]odat. 
68Barkåkra kyrka. Redovisning av putsskador i valv och väggar [plan]odat. 
69[Barkåkra kyrka, plan]odat. 
70Gravkarta [karta]odat. 
71Barkåkra kyrkogård. Gravkarta [karta]odat. 
72[Församlingshem, situationsplan, fasad]odat. 
73Barkåkra prästgård. Bef. Ledningar [plan]odat. 
74Barkåkra kyrka. Detalj till korbänkar [detalj]odat. 
75Barkåkra kyrka. Ritning till nummertavla [detalj]odat.