Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie (ny serie)

Barkåkra kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (75 st)

ReferenskodTitelTid 
1Karta över de särskilda lägenheterna till Barkåkra och Rebbelbergas kyrkor [karta, kopia]1810 
2Ritning till orgelfasad i Barkåkra kyrka [detalj]1860 
3Förslag till restaurering av Barkåkra kyrka [sektion, plan, detalj]1916 
4Restaureringsförslag Barkåkra kyrka [plan, sektion, detalj, fasad]1924 
5Restaureringsförslag Barkåkra kyrka [detalj, plan]1924 
6Skiss till dekorering av fönster, Barkåkra kyrka [detalj]1926 
7Fönsterskisser, evangelisterna [detalj]1926 
8Barkåkra kyrka, renoveringsförslag [plan]1927 
9Barkåkra kyrka, detaljritning till klinklås m.m. å stigluckan [detalj]1927 
10Karta över ägor till 1/8 mtl Barkåkra 20:1 [karta]1935 
11Ombyggnad av likvagnsbok, toaletter och kyrkstall [plan, fasad, sektion]1938 
12Kyrkogården i Barkåkra församling [gravkarta]1956 
13Kyrkogården i Barkåkra församling, med anteckningar [gravkarta]1956 
14Prästgården i Barkåkra [plan, fasad]1959 
15Barkåkra kyrkogård. Urngård, förslag [karta]1962 
16Barkåkra kyrkogård. Ekonomiområde [plan, fasad]1962 
17Barkåkra kyrkogård. Urngård [situationsplan]1964 
18Barkåkra kyrkogård. Dräneringsplan urngård [plan]1964 
19Barkåkra kyrkogård. Principritning för mur vid urngård [sektion]1964 
20Barkåkra kyrka. Ritning till väggfast bord för psalmböcker [detalj]1964 
21Barkåkra kyrka. Ritning till kapphylla [detalj]1964 
22Barkåkra kyrka. Ritning till vapenhus [plan, sektion]1964 
23Barkåkra kyrka. Ritning till vapenhus, detaljer [detalj]1964 
24Barkåkra kyrka, uppmätningsritning [plan, fasad, detalj]1967 
25Urnlunden Barkåkra [plan]1968 
26Barkåkra kyrkogård [plan]1969 
27Sektion genom kantbalk och betongpelare vid veranda [sektion]1978 
28Barkåkra kyrka [fasad]1979 
29Platta på mark [sektion]1980 
30Barkåkra kyrka. Förslag på vapenhus [sektion, plan]1980 
31Barkåkra kyrka [sektion, plan]1981 
32Tätskikt bakom fasadtegel. Förslag [sektion]1981 
33Anslutning golv-vägg betongbjälklag [detalj]1982 
34Anslutningsdetaljer vid fasadalt. B [detalj]1982 
35Valhall 1:50 m.fl. [situationsplaner]1983 
36Förslag till församlingshem Skälderviken Valhall 1:50 [plan, fasad]1983 
37Barkåkra prästgård. Skiss kök [plan]1984 
38Barkåkra prästgård. Skiss planer [plan]1984 
39Barkåkra prästgård. Ombyggnad [situationsplan]1984 
40Barkåkra prästgård [plan]1984 
41Barkåkra prästgård [fasad]1984 
42Barkåkra prästgård. Ombyggnad kök [plan, vy]1984 
43Barkåkra prästgård. Grind [detalj]1984 
44Barkåkra kyrkogård, gravkarta [karta]1984 
45Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, skissförslag alternativ 1-3 [kartor]1985 
46Kopplings- och flödeschema, ventilation [detal]1986 
47Nybyggnadskarta. Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79 [situationsplan]1986 
48Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, befintliga förhållanden [plan]1986 
49Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, markplaneringsplan [plan]1986 
50Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, planteringsplan [plan]1986 
51Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, vatten- och avfallsplats [detalj, plan]1986 
52Barkåkra kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter, mur, principsektioner [sektion]1986 
53Burspråk [detalj]1987 
54Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79 [situationsplan]1987 
55Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79 [fasad]1987 
56Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79 [plan]1987 
57[Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79. Detaljritningar, konstruktion]1987 
58[Valhall 1:50, 1:55, 1:77 och 1:79. Konstruktion]1987 
59Förslag till församlingshem Skälderviken [fasad, plan]1987 
60Barkåkra kyrka. Förslag till orgelutformning [Vy, plan, detalj]1987 
61Barkåkra församlingshem. Om- och tillbyggnad [plan, fasad, sektion, situationsplan, detalj]1992 – 1993 
62Barkåkra församlingshem [plan, sektion, konstruktion]1993 
63Barkåkra kyrka [fasad, plan, detalj]1995 
64Barkåkra församling - ny pastorsexpedition. Idéskiss [fasad, plan, situationsplan]1998 
65Barkåkra 20:1 Pastorsexpedition, om- och tillbyggnad [fastad, plan, detalj]1999 
66Barkåkra 20:1. Pastorsexpedition, om- och tillbyggnad [konstrukton, plan, sektion]1999 
67Barkåkra kyrka. Förslag till glasmålning å korfönster [detalj]odat. 
68Barkåkra kyrka. Redovisning av putsskador i valv och väggar [plan]odat. 
69[Barkåkra kyrka, plan]odat. 
70Gravkarta [karta]odat. 
71Barkåkra kyrkogård. Gravkarta [karta]odat. 
72[Församlingshem, situationsplan, fasad]odat. 
73Barkåkra prästgård. Bef. Ledningar [plan]odat. 
74Barkåkra kyrka. Detalj till korbänkar [detalj]odat. 
75Barkåkra kyrka. Ritning till nummertavla [detalj]odat.